Серия книг Спасатель

Рятівник. Алгебра і початки аналізу у визначеннях, таблицях і схемах. 7-11 класи

30.00 грн.

Посібник містить основні положення шкільного курсу алгебри і початків аналізу. Довідник допоможе знайти необхідну інформацію (означення, формули, приклади); згадати, як розв’язуються типові завдання; повтори-ти та систематизувати відповідний матеріал під час підготовки до уроку, контрольної роботи, державної підсумкової атес...

Рятівник. Хімія у визначеннях,таблицях,схемах. 7-11 класи

30.00 грн.

Посібник містить основний теоретичний матеріал з шкільного курсу хімії. Зручне подання інформації у вигляді таблиць і схем допоможе повторити, узагальнити і систематизувати матеріал за всіма темами. Призначений для учнів 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів....

Українська мова у визначеннях, таблицях і схемах (для учнів 5—11 класів та абітурієнтів)

30.00 грн.

Посібник містить теоретичні відомості шкільного курсу української мови і правила правопису. Наочне подання матеріалу у вигляді таблиць і схем дає можливість узагальнити й систематизувати набуті знання, скоротити час на повторення матеріалу перед підсумковою контрольною роботою або перед екзаменом. Призначено для учнів 5–11 класі...

Англійська мова у таблицях і схемах (для учнів 5—11 класів та абітурієнтів)

30.00 грн.

Дане видання рекомендоване Міністерством освіти і науки України. Посібник-довідник містить правила читання, фонетики та граматики англійської мови. Апробація матеріалу даного видання успішно пройшла на підготовчому відділенні факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У таблицях зібрано й...

Рятівник. Посібник у таблицях і схемах. Географія. 10-11 кл.

30.00 грн.

Пропоновані навчальні посібники є довідниками. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем та таблиць, що полегшує сприйняття інформації. Посібники структуровано відповідно до чинної навчальної програми....

Рятівник. Біологія у визначеннях, таблицях і схемах. 6-11 класи

30.00 грн.

Посібник містить основний теоретичний матеріал з шкільного курсу біології. Зручне подання інформації у вигляді таблиць і схем допоможе повторити, узагальнити і систематизувати матеріал за всіма темами. Призначений для учнів 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і абітурієнтів....

Рятівник. Німецька мова у таблицях і схемах (для учнів 5—11 класів та абітурієнтів)

30.00 грн.

Дане видання рекомендоване Міністерством освіти і науки України. Посібник-довідник містить деякі правила читання букв і буквосполучень німецької мови. Апробація матеріалу даного видання успішно пройшла на факультеті іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. У таблицях зібрано й узагальнено матеріал...

Спасатель. Химия в определениях, таблицах и схемах. 7-11 классы

30.00 грн.

Пособие содержит основной теоретический материал школьного курса химии. Удобная форма подачи информации в виде таблиц и схем поможет повторить, обобщить и систематизировать материал по всем темам. Пособие предназначено для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учебных заведений и абитуриентов....

Физика в определениях, таблицах и схемах (для учащихся 7—11 классов и абитуриентов)

30.00 грн.

Содержание пособия соответствует новой программе по физике для средних общеобразовательных школ. Удобное расположение материала в виде таблиц и схем, а также межстраничные ссылки значительно облегчают работу. Пособие призвано помочь школьникам повторить, обобщить и систематизировать свои знания по физике. Предназначено для учащи...

Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 8-9 класи. Серія «Рятівник»

30.00 грн.

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу географії 8—9 класів. Переважна форма подачі матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми. Призначений для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів....

Английский язык в таблицах и схемах (для учащихся 5—11 классов и абитуриентов)

30.00 грн.

Предлагаемое учебное пособие является справочником по курсу социально-экономической географии мира 10 класса (уровень стандарта, академический уровень) и географии для 11 класса (профильный уровень). Преимущественно форма подачи материала - в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Руководство структурировано в соответ...

Спасатель. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 10-11 классы

30.00 грн.

Предлагаемое учебное пособие является справочником по курсу социально-экономической географии мира 10 класса (уровень стандарта, академический уровень) и географии для 11 класса (профильный уровень). Преимущественно форма подачи материала - в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Руководство структурировано в соответ...

Спасатель. Геометрия в определениях, таблицах и схемах. 7-11 класс

30.00 грн.

Пособие содержит основные положения школьного курса геометрии: определение, свойства и признаки геометрических фигур, соотношение между их элементами; формулы для вычисления площадей и объемов; преобразования фигур и их свойства; элементы векторной алгебры. Наглядная форма изложения материала поможет школьникам в обобщении и сис...

Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах. Серія "Рятівник"

30.00 грн.

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 6 й 7 класів. Подання матеріалу у вигляді схем і таблиць полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Призначений для учнів зага...

Алгебра в определениях, формулах и таблицах (для учащихся 7-11 классов и абитуриентов)

30.00 грн.

Пособие содержит основные положения школьного курса алгебры и начал анализа. Справочник поможет найти необходимую информацию (определения, формулы, примеры); повторить соответствующий материал во время подготовки к уроку, контрольной работе, экзамену; вспомнить, как решаются основные (типовые) примеры и т. п.; систематизировать ...

Спасатель. Биология в определениях, таблицах и схемах. 6-11 классы

30.00 грн.

Пособие содержит основной теоретический материал школьного курса биологии. Информация удобно представлена в виде таблиц и схем, что поможет повторить, обобщить и систематизировать материал по всем темам. Предназначено для учащихся 6-11 классов общеобразовательных учебных заведений и абитуриентов....

Спасатель. Правоведение в определениях, таблицах и схемах

30.00 грн.

Предложенное учебное пособие является справочником по курсу правоведения для 10 классов (уровень стандарта, академический уровень). Материал представлен в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриентов....

Рятівник. Економіка у визначеннях, таблицях і схемах

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу економіки. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів. У посібнику учн...

Рятівник. Правознавство у визначеннях, таблицях і схемах

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу правознавства для 10 класів (рівень стандарту, академічний рівень). Матеріал подано у у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, а також абітурієнтів....

Спасатель. Информатика в определениях, таблицах и схемах. 9-11 классы

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пособие содержит основные положения школьного курса информатики. Наглядная форма изложеня материала поможет в обобщении и систематизации знаний по информатике, позволить сократить время на повторение изученного материала при подготовке к контрольной работе, государственной итоговой аттестации. Предназначено для учащихся 9–11 кла...

Спасатель. Экономика в определениях, таблицах и схемах

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Предложенное учебное пособие является справочником по курсу экономики. Преобладающая форма подачи материала — в виде схем и таблиц, что облегчает его восприятие. Пособие структурировано в соответствии с действующей учебной программой. Предназначено для учащихся общеобразовательных учебных заведений всех типов, а также абитуриент...

Рятівник. Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9–11 класи

28.00 грн.

Уведомить о наличии

Посібник містить основні положення шкільного курсу інформатики. Наочна форма викладення матеріалу допоможе в узагальненні та систематизації знань з інформатики, дозволить скоротити час на повторення вивченого матеріалу напередодні контрольної роботи, державної підсумкової атестації. Призначено для учнів 9–11 класів загальноосвіт...

Рятівник. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 6-7 класи

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу загальної географії та географії материків і океанів. Переважна форма подання матеріалу — у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття. Посібник структурований відповідно до чинної навчальної програми з урахуванням останніх змін. Призначений для учнів загальноосвітн...

Рятівник. Всесвітня історія у визначеннях, таблицях і схемах. 8-9 класи

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу всесвітньої історії для 8—9 класів. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення напередодні тематичного контролю, державної підсумкової атестації або зовнішнього незалежно...

Рятівник. Історія України у визначеннях, таблицях і схемах. 7-9 класи

30.00 грн.

Уведомить о наличии

Пропонований навчальний посібник є довідником із курсу історії України для 7—9 класів. Він охоплює події V — початку XX ст. Матеріал подано у вигляді схем і таблиць, що полегшує його сприйняття, узагальнення та систематизацію, а також дозволяє скоротити час на повторення напередодні тематичного контролю, державної підсумкової ат...