Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) 150,00 грн.

Структура підручника Навчальний матерiал - основний матерiал - додатковий матерiал - приклади практичного застосування знань - вправи для самостiйного виконання - запитання для перевiрки знань - Практичнi роботи - Комп’ютерний словник - Алфавiтний покажчик Особливостi пiдручника - Дворiвневiсть подання теоретичного матерiа...

Алгебра  7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 7 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Учебник отличает наличие таких материалов: - Тексты и иллюстрации для мотивации учебной деятельности - Алгоритмы решения основных типов физических задач - Задания для самопроверки - Домашние экспериментальные задания - Пошаговое описание лабораторных работ - Тематическое обобщение и систематизация материала - Примеры практическо...

Информатика : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. Информатика : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. 150,00 грн.

Особенности учебника: - Актуализация знаний в начале каждого раздела - Примеры практического применения полученных знаний - Вопросы для самопроверки по каждой теме - Пошаговые описания практических работ - Энциклопедические страницы Интернет-поддержка позволит: - пройти онлайн-тестирование по каждой теме - ознакомиться с дополни...

Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - двухуровневая подача материала - авторская система заданий для закрепления знаний, ответы к ним - компетентностно ориентированные задания - алгоритмы выполнения всех лабораторных опытов и практических работ - украиноведческий материал ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИТ: - провести онлайн-тестирование по каждой т...

Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» 25,00 грн.

Зошит містить граматичний матеріал за темами, передбаченими програмою з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та різноманітні й цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчител...

Біологія. 9 клас: робочий зошит Біологія. 9 клас: робочий зошит 45,00 грн.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить завдання різного рівня складності. У зошиті подано також дві роботи для узагальнення знань учнів, по одній у кінці кожного півріччя. Їх можна використовувати для контролю рівня навч...

Алгебра. Підручник 9 клас для ЗНЗ Алгебра. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняе наявнiсть таких матерiалiв: - Тексти i задачi для мотивацiУ навчальноУ дiяльностi - Приклади з покроковим розв’язанням, алгоритми дiй - Тренувальнi вправи, рiзнорiвневi завдання зростаючоУ складностi - Задачi практичного змiсту, логiчнi задачi - Домашнi завдання з порадами щодо виконання - Завдання для ...

Біологія. Підручник 9 класс для ЗНЗ Біологія. Підручник 9 класс для ЗНЗ 150,00 грн.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКА: - розміщення параграфів на одному-двох розворотах - подання матеріалу невеликими блоками для полегшення його сприйняття - завдання для узагальнення знань у кінці кожної теми - компетентісно орієнтовані завдання - алгоритми виконання усіх лабораторних досліджень, лабораторних та практичних робіт - україноз...

Всемирная история. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Всемирная история. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - доступное и интересное изложение учебного материала позволяет окунуться в завершающий период истории Нового времени, ставший эпохой модернизации и национального возрождения - схемы, таблицы и иллюстрации делают текст параграфов более наглядным и понятным разноуровневые вопросы и задания помогают провери...

Всесвітня історія. Підручник 9 клас для ЗНЗ Всесвітня історія. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник є складовою лінійки підручників 7 – 9 класів Його структура спрямує учнів вирішення конкретних навчальних завдань. Підручник написаний простою, доступною мовою, містить чіткі формулювання історичних понять явищ. У ньому наведено розробки всіх програмових практичних занять, які передбачають добре організовану роб...

Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - подача материала небольшими блоками для более легкого его восприятия - практическая направленность - алгоритмы выполнения всех практических заданий - украиноведческий материал Интернет-поддержка позволит: - провести онлайн-тестирование по каждой теме - ознакомиться с дополнительными материалами к параграф...

Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

«Анrлiйська мова (9-й рiк навчання)» пiдручник для 9 класу эаrальноосвiтнiх нанчальних эакладiв. Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повноїi 3агальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноевропейськi рекомендацї з мовної освiти, новiтнi тенденцiї мет...

Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») 75,00 грн.

Диск є важливою складовою навчально-методичного комплексу, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови....

Німецька мова. 6 клас: компакт-диск (до підручника «H@llo, Freunde!» Німецька мова. 6 клас: компакт-диск (до підручника «H@llo, Freunde!» 75,00 грн.

Диск є важливою складовою навчально-методичного комплексу, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови....

Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Нет в наличии
Уведомить о наличии

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 5 класах загальноосвітніх шкіл. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного к...

Українська мова. Підручник. 8 клас Українська мова. Підручник. 8 клас Нет в наличии
Уведомить о наличии

В данный момент описание товара отсутствует.

ИНФОРМАТИКА  Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи ИНФОРМАТИКА Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи Нет в наличии
Уведомить о наличии

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). До частини 2 вміщено основні відомості щодо класів, об’єктів і методів мови програмування Java. Описано еволюцію мов програмування, обґрунтовано п...

Всемирная история. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. языке Всемирная история. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. языке Нет в наличии
Уведомить о наличии

Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В методический аппарат входят фрагменты исторических документов и вопросы к ним, дополнительная информация, а также разноуровневые задания и вопросы на осмысление и закрепление изученного материала. Иллюстрации и схемы помог...

Геометрия. Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке Геометрия. Учебник для 7 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке Нет в наличии
Уведомить о наличии

Учебник учитывает специфику первого года обучения геометрии. Обязательный учебный материал унифицирован: теория — задачи — итоговые обзоры — исторические справки — тематика сообщений и рефератов — приложения. Учебник содержит устные, графическое и письменное упражнения, дополнительные задачи к разделам. После каждого раздела пре...

Всемирная история. Учебник. 8 класс Всемирная история. Учебник. 8 класс Нет в наличии
Уведомить о наличии

В данный момент описание товара отсутствует.

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!