Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков - Наглядные условные обозначения и цветовое решение Наличие электронного приложения Интернет-поддержка позволит: осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакомить...

Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності - Алгоритми розв’язання основних типів фізичних задач - Завдання для самоперевірки - Домашні експериментальні завдання - Покрокові описи лабораторних робіт - Тематичне узагальнення і систематизація матеріалу - Приклад...

Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняє наявнiсть таких матерiалiв: - завдання на актуалiзацiю знань до кожного параграфа приклади практичного застосування набутих знань - система вправ для закрiплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами - покроковi алгоритми виконання практичних робiт lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити ...

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливостi пiдручника: - Актуалiзацiя знань на початку кожного роздiлу. Приклади практичного застосування набутих знань - Система вправ для закрiплення навичок роботи за комп’ютером - Питання для самоперевiрки за кожною темою Покроковi описи практичних робiт Енциклопедичнi сторiнки lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйсни...

Алгебра  8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) 150,00 грн.

Структура підручника Навчальний матерiал - основний матерiал - додатковий матерiал - приклади практичного застосування знань - вправи для самостiйного виконання - запитання для перевiрки знань - Практичнi роботи - Комп’ютерний словник - Алфавiтний покажчик Особливостi пiдручника - Дворiвневiсть подання теоретичного матерiа...

Алгебра  7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 7 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 7 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Физика. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Учебник отличает наличие таких материалов: - Тексты и иллюстрации для мотивации учебной деятельности - Алгоритмы решения основных типов физических задач - Задания для самопроверки - Домашние экспериментальные задания - Пошаговое описание лабораторных работ - Тематическое обобщение и систематизация материала - Примеры практическо...

Биология. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Биология. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - размещение параграфов на одном-двух разворотах - подача материала небольшими блоками для облегчения его восприятия - задания для обобщения знаний в конце каждой темы - компетентностно ориентированные задания - алгоритмы выполнения всех лабораторных исследований, а также лабораторных и практических работ -...

Информатика : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. Информатика : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. 150,00 грн.

Особенности учебника: - Актуализация знаний в начале каждого раздела - Примеры практического применения полученных знаний - Вопросы для самопроверки по каждой теме - Пошаговые описания практических работ - Энциклопедические страницы Интернет-поддержка позволит: - пройти онлайн-тестирование по каждой теме - ознакомиться с дополни...

Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - двухуровневая подача материала - авторская система заданий для закрепления знаний, ответы к ним - компетентностно ориентированные задания - алгоритмы выполнения всех лабораторных опытов и практических работ - украиноведческий материал ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИТ: - провести онлайн-тестирование по каждой т...

Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» 25,00 грн.

Зошит містить граматичний матеріал за темами, передбаченими програмою з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та різноманітні й цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчител...

Біологія. 9 клас: робочий зошит Біологія. 9 клас: робочий зошит 45,00 грн.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить завдання різного рівня складності. У зошиті подано також дві роботи для узагальнення знань учнів, по одній у кінці кожного півріччя. Їх можна використовувати для контролю рівня навч...

Алгебра. Підручник 9 клас для ЗНЗ Алгебра. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняе наявнiсть таких матерiалiв: - Тексти i задачi для мотивацiУ навчальноУ дiяльностi - Приклади з покроковим розв’язанням, алгоритми дiй - Тренувальнi вправи, рiзнорiвневi завдання зростаючоУ складностi - Задачi практичного змiсту, логiчнi задачi - Домашнi завдання з порадами щодо виконання - Завдання для ...

Біологія. Підручник 9 класс для ЗНЗ Біологія. Підручник 9 класс для ЗНЗ 150,00 грн.

ОСОБЛИВОСТІ ПІДРУЧНИКА: - розміщення параграфів на одному-двох розворотах - подання матеріалу невеликими блоками для полегшення його сприйняття - завдання для узагальнення знань у кінці кожної теми - компетентісно орієнтовані завдання - алгоритми виконання усіх лабораторних досліджень, лабораторних та практичних робіт - україноз...

Всемирная история. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Всемирная история. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - доступное и интересное изложение учебного материала позволяет окунуться в завершающий период истории Нового времени, ставший эпохой модернизации и национального возрождения - схемы, таблицы и иллюстрации делают текст параграфов более наглядным и понятным разноуровневые вопросы и задания помогают провери...

Всесвітня історія. Підручник 9 клас для ЗНЗ Всесвітня історія. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник є складовою лінійки підручників 7 – 9 класів Його структура спрямує учнів вирішення конкретних навчальних завдань. Підручник написаний простою, доступною мовою, містить чіткі формулювання історичних понять явищ. У ньому наведено розробки всіх програмових практичних занять, які передбачають добре організовану роб...

Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) 150,00 грн.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Вправи для мотивації навчальної діяльності - Наочність подання теоретичного матеріалу - Тренувальні вправи різних рівнів складності - Завдання на формування основних компетентностей - Запитання й завдання для узагальнення й систематизації набутих знань - Тестові завдання для само...

Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - подача материала небольшими блоками для более легкого его восприятия - практическая направленность - алгоритмы выполнения всех практических заданий - украиноведческий материал Интернет-поддержка позволит: - провести онлайн-тестирование по каждой теме - ознакомиться с дополнительными материалами к параграф...

Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

«Анrлiйська мова (9-й рiк навчання)» пiдручник для 9 класу эаrальноосвiтнiх нанчальних эакладiв. Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повноїi 3агальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноевропейськi рекомендацї з мовної освiти, новiтнi тенденцiї мет...

Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») 75,00 грн.

Диск є важливою складовою навчально-методичного комплексу, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови....

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!