Русский язык(4-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с укр. языком обуч.: учебник для 8 класса Русский язык(4-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с укр. языком обуч.: учебник для 8 класса 150,00 грн.

Баландина Надежда Францевна — доктор филологических наук, профессор Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко, автор программы «Русский язык. 5–9 классы» для школ с украинским язком обучения, автор учебников русского языка. Крюченкова Елена Юрьевна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры...

Русский язык(8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с укр. языком обуч.: учебник для 8 класса Русский язык(8-й год обучения) для общеобразовательных учебных заведений с укр. языком обуч.: учебник для 8 класса 150,00 грн.

Баландина Надежда Францевна — доктор филологических наук, профессор Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко, автор программы «Русский язык. 5–9 классы» для школ с украинским язком обучения, автор учебников русского языка, которые были победителями Всеукраинского конкурса учебников, автор мног...

Українська література. Підручник. 8 клас Українська література. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Хімія. Підручник. 8 клас Хімія. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Химия. Учебник 8 класс. (для русских школ) Химия. Учебник 8 класс. (для русских школ) 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Біологія. Підручник для 10 класу ЗЗСО. Рівень стандарту Біологія. Підручник для 10 класу ЗЗСО. Рівень стандарту 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень 150,00 грн.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу....

Українська література. Підручник. 10 клас. Рівень стандарту Українська література. Підручник. 10 клас. Рівень стандарту 100,00 грн.

Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти.

Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 5 класах загальноосвітніх шкіл. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, автентичних пісень і римувань. Виклад супроводжується яскравими ілюстраціями. Підручник є ск...

Литература русская и зарубежная. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Интегрированный курс. Литература русская и зарубежная. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Интегрированный курс. 150,00 грн.

Особенности учебника: - создает условия для активной деятельности на уроке и осознанной самостоятельной работы, формирует творческий подход к чтению обеспечивает реализацию компетентностного подхода к обучению через систему компетентностно ориентированных заданий к теоретическому материалу и художественным произведениям - содерж...

Русский язык (9-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) Русский язык (9-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков - Наглядные условные обозначения и цветовое решение Наличие электронного приложения - Интернет-поддержка позволит: осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакоми...

Українська література. Підручник 9 клас для ЗНЗ Українська література. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливості підручника: - створює умови для активної діяльності на уроці та свідомої самостійної роботи учнів - містить теоретичний матеріал та художні твори для текстуального вивчення - дає змогу втілювати компетентнісно орієнтований підхід до навчання через систему компетентнісно орієнтованих завдань до теоретичного матеріалу ...

Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноєвропейськi рекомендацiї щодо мовної·iосвiти, новiтнi тенденцї методичної науки у свiтi....

Економіка  11 кл. ПІДРУЧНИК. Рівень стандарту. Академічний рівень Економіка 11 кл. ПІДРУЧНИК. Рівень стандарту. Академічний рівень 150,00 грн.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі «Економіка. Профільний рівень» для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженій Міністерством освіти і науки України. Підручник складається з дев’яти тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Від...

Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливості підручника: - можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО - застосування найсучаснішої скрайб-технології для пояснення навчального матеріалу: одночасно залучаються різні органи чуттів, а також уява учня — це сприяє кращому розумінню та запам’...

Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) Русский язык (5-й год обучения). Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на укр. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника: - Авторская система взаимосвязи языковой и речевой линий - Подача теоретического материала и практических заданий в виде небольших блоков - Наглядные условные обозначения и цветовое решение Наличие электронного приложения Интернет-поддержка позволит: осуществить онлайн-тестирование по каждой теме ознакомить...

Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності - Алгоритми розв’язання основних типів фізичних задач - Завдання для самоперевірки - Домашні експериментальні завдання - Покрокові описи лабораторних робіт - Тематичне узагальнення і систематизація матеріалу - Приклад...

Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняє наявнiсть таких матерiалiв: - завдання на актуалiзацiю знань до кожного параграфа приклади практичного застосування набутих знань - система вправ для закрiплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами - покроковi алгоритми виконання практичних робiт lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити ...

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливостi пiдручника: - Актуалiзацiя знань на початку кожного роздiлу. Приклади практичного застосування набутих знань - Система вправ для закрiплення навичок роботи за комп’ютером - Питання для самоперевiрки за кожною темою Покроковi описи практичних робiт Енциклопедичнi сторiнки lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйсни...

Алгебра  8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести Алгебра 8 кл. Опорні таблиці, схеми розв"язування, тренувальні тести 12,00 грн.

Посібник містить поданий у таблицях теоретичний матеріал із курсу алгебри 8 класу, схеми розв’язування вправ з прикладами, тренувальні вправи та тренувальні тести. У виданні наведено самостійні та контрольні роботи для перевірки засвоєння навчального матеріалу. Посібник буде корисним під час роботи на уроках математики, а ...

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!