География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. 150,00 грн.

Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В методический аппарат входят фрагменты исторических источников и вопросы к ним, дополнительная информация, а также разноуровневые задания на закрепление изученного материала. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучш...

Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). Учебник для 7 класса ОУЗ с обуч. на рус.яз. Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). Учебник для 7 класса ОУЗ с обуч. на рус.яз. 150,00 грн.

Учебник создан в соответствии с действующей учебной программой для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке «Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная)». 5—9 классы» (руководитель авторского коллектива — Исаева Е. А.). В нем представлены рекомендованные Программой художественные произведен...

Основы здоровья. Учебник для 7 класса Основы здоровья. Учебник для 7 класса 150,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров"я для 7 класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики "Обміркуйте й обговоріть ситуацію", яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є блок з...

Химия. Учебник 7 класса ОУЗ с обуч. На рус.языке Химия. Учебник 7 класса ОУЗ с обуч. На рус.языке 150,00 грн.

Учебник содержит весь теоретический атериал, предусмотренный действующей програмой по химии для 7 класса, разработки практических работ, лабораторных опытов и домашних экспериментов. К каждому параграфу есть выводы, вопросы для контроля знаний и задания для усвоения материала. Теоретический материал дополнен рубриками с интересн...

«H@llo, Freunde!». Німецька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 класу ЗНЗ «H@llo, Freunde!». Німецька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну спрямованість, враховує вікові особливості учнів, містить багато цікавих завдань. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту разом із робочим зошитом, те...

Алгебра. Підручник. 8 клас Алгебра. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Англійська мова. Підручник. 8 (8) клас Англійська мова. Підручник. 8 (8) клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Всесвітня історія. Підручник. 8 клас Всесвітня історія. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Всесвітня історія. Підручник. 8 клас Всесвітня історія. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Географія. Підручник. 8 клас Географія. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Географія. Підручник. 8 клас Географія. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Геометрія: підручникдля 8 класу ЗНЗ Геометрія: підручникдля 8 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Автори посібника є знаними фахівцями в галузі загальної середньої освіти. Завдяки їм у видавництві «Ранок» була започаткована лінійка підручників, які, починаючи з 2008 року, щорічно ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів підручників. Відтоді за лінійкою підручників для 7–11 класів цього авторського колективу курс геометрі...

Сучасна школа. Людина і світ. 11 клас: Навчальний посібник Сучасна школа. Людина і світ. 11 клас: Навчальний посібник 24,50 грн.

Посібник складено відповідно до чинної програми із курсу «Людина і світ» для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України. У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення курсу, методичні розробки та конспекти занять, цікаву додаткову інформацію тощо. Посібник містить:— Основні поняття і терміни— ...

Німецька мова (5-й рік навчання). Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) Німецька мова (5-й рік навчання). Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів як другої іноземної. Він відповідає положенням Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинній програмі з іноземних мов, враховує Загальноєвропейські рекомендації щодо мовної освіти, відповідає новітнім те...

Геометрія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) Геометрія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) 150,00 грн.

Особливостi пiдручника - багаторiвнева побудова навчального матерiалу - авторська система усних, графiчних та письмових вправ - тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу - доступнiсть викладення, зручнiсть користування - наявнiсть тем навчальних проектiв lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити iнтерактивне онлайн-тесту...

История Украины. Учебник. 8 класс (для школ с обучением на рус. языке) История Украины. Учебник. 8 класс (для школ с обучением на рус. языке) 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Географія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) Географія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) 150,00 грн.

Особливостi пiдручника: - цiкавий та доступний виклад навчального матерiалу дасть змогу краще пiзнати закономiрностi розмiщення господарства в Українi та свiтi - карти, схеми та iлюстрацi" стануть корисним доповненням до основного тексту - алгоритми виконання практичних робiт та дослiджень допоможуть розв’язувати скла...

Hallo, Freunde! Німецька мова (4-й рік навчання): підручник для 8 класу ЗНЗ Hallo, Freunde! Німецька мова (4-й рік навчання): підручник для 8 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 8-х класах ЗНЗ. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну спрямованість. Видання містить посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть учням розширити словниковий запас, потренуватися в читанні й аудіюванні, ...

Deutsch lernen ist super. Німецька мова (8-й рік навчання): підручник для 8 класу ЗНЗ Deutsch lernen ist super. Німецька мова (8-й рік навчання): підручник для 8 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчальн...

Основи здоров’я. Підручник. 8 клас Основи здоров’я. Підручник. 8 клас 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Основи здоров’я. Підручник. 8 клас (для шкіл з навчанням рос. мовою) Основи здоров’я. Підручник. 8 клас (для шкіл з навчанням рос. мовою) 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!