Німецька мова. Підручник 5(5) клас "Deutsch lernen ist super!" + Диск Німецька мова. Підручник 5(5) клас "Deutsch lernen ist super!" + Диск 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 5 класах закладів загальної середньої освіти. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвивального характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчальн...

Історія України. Підручник 9 клас для ЗНЗ Історія України. Підручник 9 клас для ЗНЗ 150,00 грн.

Особливостi пiдручника: - чiткий i логiчний виклад навчального матерiалу, у якому поеднуються важливi iсторичнi факти та цiкава iнформацiя, дозволить зануритися у складний перiод розвитку украiнських земель кiнця ХV111 — початку ХХ ст. - iсторичнi документи допоможуть створити бiльш повну картину зображуваних подiй запита...

Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень 150,00 грн.

Учебник является логическим завершением известной серии учебников для основной школы. Он включает в себя учебный материал, содержание и объем которого соответствуют академическому и профильному уровням изучения математики; большое количество задач. В конце каждой главы подводятся итоги, представленные в виде удобных таблиц. Для ...

Геометрия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Геометрия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 150,00 грн.

Особенности учебника - многоуровневое построение учебного материала- авторская система устных, графических и письменных упражнений- тематическое обобщение и систематизация материала- доступность изложения, удобство пользования- наличие тем учебных проектовИнтернет-поддержка позволит:- выполнить онлайн-тестирование по каждой теме...

Німецька мова. 10 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» для 10 кл. ЗЗСО «Deutsch lernen ist super!») Німецька мова. 10 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» для 10 кл. ЗЗСО «Deutsch lernen ist super!») 30,00 грн.

Книга для читання є складовою навчально-методичного комплекту «Deutsch lernen ist super!». Вона містить тексти, супроводжувані вправами і спрямовані на розвиток в учнів умінь читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і різного ступеня складності. Тексти і завдання складені таким чином, щоб активізувати пізнавально-когніт...

Художня культура. 10 клас. Підручник Художня культура. 10 клас. Підручник 100,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Історія України. 10 клас. Підручник. Рівень стандарту Історія України. 10 клас. Підручник. Рівень стандарту 100,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Історія: Україна і світ. 10 клас. Підручник. Інтегрований курс. Рівень стандарту Історія: Україна і світ. 10 клас. Підручник. Інтегрований курс. Рівень стандарту 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Історія України : підручник для 7 класу ЗНЗ Історія України : підручник для 7 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник (автор Гісем О.В.) містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел і запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання на закріплення вивченого матеріалу. Карти, схеми та ілюстрації підру...

Художня культура 11 кл. ПІДРУЧНИК Рівень стандарту Художня культура 11 кл. ПІДРУЧНИК Рівень стандарту 150,00 грн.

Цей підручник долучить вас до традицій та мистецтва різних народів світу. Він допоможе зрозуміти, як сприймає світ європейське суспільство; наблизитися до споконвічної і яскравої культури арабського світу; розкриє таємниці Індії та культурну спадщину народів Дальнього Сходу....

Основи здоров'я. 7 клас. Підручник Основи здоров'я. 7 клас. Підручник 150,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров’я для 7-го класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики «Обміркуйте й обговоріть ситуацію», яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є ...

Физика. 7 класс.  Тетрадь для лабораторных работ Физика. 7 класс. Тетрадь для лабораторных работ 20,00 грн.

Тетрадь для лабораторных работ соответствует действующей программе по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит 12 лабораторных работ. Каждая работа предусматривает два варианта выполнения: по рисункам и домашний эксперимент. К изданию прилагается описание классических лабораторных работ с использовани...

Правознавство. 9 клас. Підручник Правознавство. 9 клас. Підручник 60,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Хімія : підручник для 7 класу ЗНЗ Хімія : підручник для 7 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою ціка...

Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів 150,00 грн.

Підручник враховує специфіку першого року навчання геометрії. Обов’язковий навчальний матеріал уніфіковано: теорія — задачі — підсумкові огляди — історичні довідки — тематика повідомлень і рефератів — додатки. Підручник містить усні, графічні та письмові вправи, додаткові задачі до розділів. Після кожного розділу подано підсумко...

Німецька мова : підручник для 7 класу ЗНЗ Німецька мова : підручник для 7 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчальн...

Физика. Учебник для 7 класа ОУЗ с обуч. на русском языке Физика. Учебник для 7 класа ОУЗ с обуч. на русском языке 150,00 грн.

Учебник учитывает специфику первого года обучения физике и содержит обязательные теоретические сведения, а также большое количество иллюстрированного материала с развернутыми подписями, материалы под рубриками «Физика и техника в Украине», «Энциклопедическая страница», что стимулируют учащихся к самообразованию. Учебник отличае...

Музичне мистецтво: підручник для 7 класу ЗНЗ Музичне мистецтво: підручник для 7 класу ЗНЗ 150,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Правознавство. 10 клас. Підручник (Літера) Правознавство. 10 клас. Підручник (Літера) 60,00 грн.

  

Зарубіжна література. 10 клас. Підручник. Рівень стандарту Зарубіжна література. 10 клас. Підручник. Рівень стандарту 100,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

ИНФОРМАТИКА  Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи ИНФОРМАТИКА Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи 30,00 грн.

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). До частини 2 вміщено основні відомості щодо класів, об’єктів і методів мови програмування Java. Описано еволюцію мов програмування, обґрунтовано п...

отобразить все

Учебники

Иностранные языки, История, Алгебра и Геометрия, Экономика, Музыка — изучение этих школьных дисциплин по учебникам облегчают получение основных знаний. Данные учебники отвечают требованиям «Государственного стандарта базового и полного среднего образования». Они утверждены МОН Украины и содержат полный курс материалов, соответствующие заявленным классам. Ученики и педагоги найдут в учебниках теоретический материал и практические задания, схемы решения упражнений с примерами, контрольные и самостоятельные работы. Тексты и задания составлены таким образом, чтобы активизировать познавательно-когнитивные процессы, повысить мотивацию школьников к изучению школьных дисциплин. Пособия помогут учащимся усвоить содержание фундаментальных явлений. Например, учебник по экономике познакомит учеников с экономическими процессами и явлениями - спросом, предложением, ценой, эластичностью спроса и предложения, рыночными доходами, формами денег и рыночной инфраструктурой. Учебники предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений. Уважаемые педагоги и родители, ваши заказы мы отправим сразу же после обработки оператором, по указаному адресу не только в пределах Украины, но и в другую страну. Об условиях международной доставки вам расскажет оператор call-центра. Приятных и полезных покупок!