Учебники для средней и старшей школы. Быстрая доставка по Украине, межународная доставка
География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. 100,00 грн.

Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В методический аппарат входят фрагменты исторических источников и вопросы к ним, дополнительная информация, а также разноуровневые задания на закрепление изученного материала. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучш...

Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень 100,00 грн.

Учебник является логическим завершением известной серии учебников для основной школы. Он включает в себя учебный материал, содержание и объем которого соответствуют академическому и профильному уровням изучения математики; большое количество задач. В конце каждой главы подводятся итоги, представленные в виде удобных таблиц. Для ...

Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи правознавства. Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Пiдручник вiдрiзняє наявнiсть таких матерiалiв: - завдання на актуалiзацiю знань до кожного параграфа приклади практичного застосування набутих знань - система вправ для закрiплення практичних навичок роботи з нормативно-правовими актами - покроковi алгоритми виконання практичних робiт lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити ...

Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень Астрономия, 11 класс. Учебник. Академический уровень 100,00 грн.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу....

Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Англійська мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

«Анrлiйська мова (9-й рiк навчання)» пiдручник для 9 класу эаrальноосвiтнiх нанчальних эакладiв. Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повноїi 3агальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноевропейськi рекомендацї з мовної освiти, новiтнi тенденцiї мет...

Художня культура. 10 клас. Підручник Художня культура. 10 клас. Підручник 60,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Биология. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Биология. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 100,00 грн.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - размещение параграфов на одном-двух разворотах - подача материала небольшими блоками для облегчения его восприятия - задания для обобщения знаний в конце каждой темы - компетентностно ориентированные задания - алгоритмы выполнения всех лабораторных исследований, а также лабораторных и практических работ -...

Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» Німецька мова. 8 клас: зошит з граматики. Серія «Einfache Grammatik» 25,00 грн.

Зошит містить граматичний матеріал за темами, передбаченими програмою з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України, та різноманітні й цікаві завдання для відпрацювання вивченого. Призначений для більш детального опрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома. Для учнів загальноосвітніх шкіл і вчител...

Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ Українська мова. Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Особливості підручника: - можливість пройти онлайн-тестування за кожною вивченою темою, що допоможе підготуватися до майбутнього ЗНО - застосування найсучаснішої скрайб-технології для пояснення навчального матеріалу: одночасно залучаються різні органи чуттів, а також уява учня — це сприяє кращому розумінню та запам’...

Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загально освітніх навчальних закладів «H@llo, Freunde!» 100,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 5 класах загальноосвітніх шкіл. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну орієнтованість, відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, автентичних пісень і римувань. Виклад супроводжується яскравими ілюстраціями. Підручник є ск...

Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ Німецька мова (9-й рік навчання). Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Пiдручник вiдповiдае положенням Державного стандарту базової i повної загальної середньої освiти та чиннiй програмi з iноземних мов. Видання враховує Загальноєвропейськi рекомендацiї щодо мовної·iосвiти, новiтнi тенденцї методичної науки у свiтi....

Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) Інформатика. Підручник 9 клас для ЗНЗ (з поглибленим вивченням) 100,00 грн.

Структура підручника Навчальний матерiал - основний матерiал - додатковий матерiал - приклади практичного застосування знань - вправи для самостiйного виконання - запитання для перевiрки знань - Практичнi роботи - Комп’ютерний словник - Алфавiтний покажчик Особливостi пiдручника - Дворiвневiсть подання теоретичного матерiа...

Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ Фізика. Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Підручник відрізняє наявність таких матеріалів: - Тексти та ілюстрації для мотивації навчальної діяльності - Алгоритми розв’язання основних типів фізичних задач - Завдання для самоперевірки - Домашні експериментальні завдання - Покрокові описи лабораторних робіт - Тематичне узагальнення і систематизація матеріалу - Приклад...

Основы здоровья. Учебник для 7 класса Основы здоровья. Учебник для 7 класса 100,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров"я для 7 класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики "Обміркуйте й обговоріть ситуацію", яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є блок з...

Біологія. 9 клас: робочий зошит Біологія. 9 клас: робочий зошит 40,00 грн.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням останніх змін. Він містить завдання різного рівня складності. У зошиті подано також дві роботи для узагальнення знань учнів, по одній у кінці кожного півріччя. Їх можна використовувати для контролю рівня навч...

Німецька мова. 6 клас: компакт-диск (до підручника «H@llo, Freunde!» Німецька мова. 6 клас: компакт-диск (до підручника «H@llo, Freunde!» 60,00 грн.

Диск є важливою складовою навчально-методичного комплексу, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови....

Основи здоров’я. Підручник 9 клас для ЗНЗ Основи здоров’я. Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Особливості підручника: - подання матеріалу невеликими блоками для полегшення його сприйняття - практична спрямованість змісту - алгоритми виконання всіх практичних завдань, передбачених програмою - українознавчий матеріал Інтернет-підтримка дозволить: - здійснити онлайн-тестування за кожною темою - ознайомитися з додатковими ма...

Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Химия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 100,00 грн.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА: - двухуровневая подача материала - авторская система заданий для закрепления знаний, ответы к ним - компетентностно ориентированные задания - алгоритмы выполнения всех лабораторных опытов и практических работ - украиноведческий материал ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА ПОЗВОЛИТ: - провести онлайн-тестирование по каждой т...

Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») Німецька мова. 6 клас. Компакт-диск (до підручника «Deutsch lernen ist super!») 60,00 грн.

Диск є важливою складовою навчально-методичного комплексу, аудіозаписи на ньому є супровідними до багатьох вправ підручника й робочого зошита. Виконуючи їх із прослухуванням диска, учні зможуть набути навичок аудіювання та правильної вимови....

Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Основы здоровья. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) 100,00 грн.

Особенности учебника: - подача материала небольшими блоками для более легкого его восприятия - практическая направленность - алгоритмы выполнения всех практических заданий - украиноведческий материал Интернет-поддержка позволит: - провести онлайн-тестирование по каждой теме - ознакомиться с дополнительными материалами к параграф...

отобразить все