Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів Німецька мова (5-й рік навчання). 5 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів 100,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 5 класах загальноосвітніх шкіл. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного к...

Історія України. Підручник 9 клас для ЗНЗ Історія України. Підручник 9 клас для ЗНЗ 100,00 грн.

Особливостi пiдручника: - чiткий i логiчний виклад навчального матерiалу, у якому поеднуються важливi iсторичнi факти та цiкава iнформацiя, дозволить зануритися у складний перiод розвитку украiнських земель кiнця ХV111 — початку ХХ ст. - iсторичнi документи допоможуть створити бiльш повну картину зображуваних подiй запита...

Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень Геометрия УЧЕБНИК. 11 кл. Академический уровень. Профильный уровень 100,00 грн.

Учебник является логическим завершением известной серии учебников для основной школы. Он включает в себя учебный материал, содержание и объем которого соответствуют академическому и профильному уровням изучения математики; большое количество задач. В конце каждой главы подводятся итоги, представленные в виде удобных таблиц. Для ...

Новинка
Німецька мова. 10 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» для 10 кл. ЗЗСО «Deutsch lernen ist super!»)
Німецька мова. 10 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова (10-й рік навчання, рівень стандарту)» для 10 кл. ЗЗСО «Deutsch lernen ist super!») 30,00 грн.

Книга для читання є складовою навчально-методичного комплекту «Deutsch lernen ist super!». Вона містить тексти, супроводжувані вправами і спрямовані на розвиток в учнів умінь читати й розуміти автентичні тексти різних жанрів і різного ступеня складності. Тексти і завдання складені таким чином, щоб активізувати пізнавально-когніт...

Художня культура. 10 клас. Підручник Художня культура. 10 клас. Підручник 60,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Художня культура 11 кл. ПІДРУЧНИК Рівень стандарту Художня культура 11 кл. ПІДРУЧНИК Рівень стандарту 100,00 грн.

Цей підручник долучить вас до традицій та мистецтва різних народів світу. Він допоможе зрозуміти, як сприймає світ європейське суспільство; наблизитися до споконвічної і яскравої культури арабського світу; розкриє таємниці Індії та культурну спадщину народів Дальнього Сходу....

Основи здоров'я. 7 клас. Підручник Основи здоров'я. 7 клас. Підручник 100,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров’я для 7-го класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики «Обміркуйте й обговоріть ситуацію», яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є ...

Физика. 7 класс.  Тетрадь для лабораторных работ Физика. 7 класс. Тетрадь для лабораторных работ 17,00 грн.

Тетрадь для лабораторных работ соответствует действующей программе по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит 12 лабораторных работ. Каждая работа предусматривает два варианта выполнения: по рисункам и домашний эксперимент. К изданию прилагается описание классических лабораторных работ с использовани...

Правознавство. 9 клас. Підручник Правознавство. 9 клас. Підручник 60,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів 100,00 грн.

Підручник враховує специфіку першого року навчання геометрії. Обов’язковий навчальний матеріал уніфіковано: теорія — задачі — підсумкові огляди — історичні довідки — тематика повідомлень і рефератів — додатки. Підручник містить усні, графічні та письмові вправи, додаткові задачі до розділів. Після кожного розділу подано підсумко...

Німецька мова : підручник для 7 класу ЗНЗ Німецька мова : підручник для 7 класу ЗНЗ 100,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іноземної в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчальн...

Физика. Учебник для 7 класа ОУЗ с обуч. на русском языке Физика. Учебник для 7 класа ОУЗ с обуч. на русском языке 100,00 грн.

Учебник учитывает специфику первого года обучения физике и содержит обязательные теоретические сведения, а также большое количество иллюстрированного материала с развернутыми подписями, материалы под рубриками «Физика и техника в Украине», «Энциклопедическая страница», что стимулируют учащихся к самообразованию. Учебник отличае...

Музичне мистецтво: підручник для 7 класу ЗНЗ Музичне мистецтво: підручник для 7 класу ЗНЗ 100,00 грн.

В данный момент описание товара отсутствует.

Правознавство. 10 клас. Підручник (Літера) Правознавство. 10 клас. Підручник (Літера) 60,00 грн.

  

ИНФОРМАТИКА  Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи ИНФОРМАТИКА Вивчаємо Java у школі. Ч.2. Навч. посіб. У 2 ч. Класи, об`єкти, методи 25,00 грн.

Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості про мову програмування Java і складається з двох частин: «Синтаксис мови» (частина 1) та «Класи, об’єкти, методи» (частина 2). До частини 2 вміщено основні відомості щодо класів, об’єктів і методів мови програмування Java. Описано еволюцію мов програмування, обґрунтовано п...

Біологія. Підручник для 7 класу ЗНЗ Біологія. Підручник для 7 класу ЗНЗ 100,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го класу. Він складається з п’яти великих розділів, які діляться на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками «Запам’ятайте найважлив...

География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. География. 7 класс. Учебник для ОУЗ с обуч. на рус. яз. 100,00 грн.

Учебник содержит обязательный объем учебного материала, все необходимые теоретические сведения и понятия. В методический аппарат входят фрагменты исторических источников и вопросы к ним, дополнительная информация, а также разноуровневые задания на закрепление изученного материала. Карты, схемы и иллюстрации учебника помогут лучш...

Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). Учебник для 7 класса ОУЗ с обуч. на рус.яз. Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). Учебник для 7 класса ОУЗ с обуч. на рус.яз. 100,00 грн.

Учебник создан в соответствии с действующей учебной программой для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке «Интегрированный курс «Литература» (русская и зарубежная)». 5—9 классы» (руководитель авторского коллектива — Исаева Е. А.). В нем представлены рекомендованные Программой художественные произведен...

Основы здоровья. Учебник для 7 класса Основы здоровья. Учебник для 7 класса 100,00 грн.

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з основ здоров"я для 7 класу. Він складається із 4 розділів, які у свою чергу діляться на параграфи. Кожен параграф починається з рубрики "Обміркуйте й обговоріть ситуацію", яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу. У кінці кожної теми є блок з...

Химия. Учебник 7 класса ОУЗ с обуч. На рус.языке Химия. Учебник 7 класса ОУЗ с обуч. На рус.языке 100,00 грн.

Учебник содержит весь теоретический атериал, предусмотренный действующей програмой по химии для 7 класса, разработки практических работ, лабораторных опытов и домашних экспериментов. К каждому параграфу есть выводы, вопросы для контроля знаний и задания для усвоения материала. Теоретический материал дополнен рубриками с интересн...

«H@llo, Freunde!». Німецька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 класу ЗНЗ «H@llo, Freunde!». Німецька мова (3-й рік навчання) : підруч. для 7 класу ЗНЗ 100,00 грн.

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іноземної у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Має чітко виражену комунікативну та діяльнісну спрямованість, враховує вікові особливості учнів, містить багато цікавих завдань. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту разом із робочим зошитом, те...

отобразить все