Словники

Словники

Акція
Словники Disney. Англійсько-Український тлумачний словник у картинках
Словники Disney. Англійсько-Український тлумачний словник у картинках 335.00 грн. 268,00 грн.

Надруковано за кошти гранту інституційної підтримки! Словники Disney - це завершення нудної науки. Адже з героями світу Disney навчатися буде легко й весело. Дитина вивчить понад 600 слів англійською, навчиться складати речення іноземною мовою, розбереться в тлумаченні невідомих раніше слів. Навчаємось разом із Disney!...

Акція
НУШ Ілюстрований словник-помічник з української мови. 1–4 класи
НУШ Ілюстрований словник-помічник з української мови. 1–4 класи 110.00 грн. 88,00 грн.

Одна з ключових компетентностей учнів Нової української школи - вільне володіння рідною української мовою, правильна усна та писемна мова.Словник допоможе учням молодших класів переконатися у правильності написання та вимови українських слів.У словнику зібрано близько тисячі слів. Для зручності вони всі розташовані в алфавітному...

Акція
НУШ Ілюстрований словник синонімів, антонімів. 1–4 класи
НУШ Ілюстрований словник синонімів, антонімів. 1–4 класи 100.00 грн. 80,00 грн.

Матеріал посібника подано у двох розділах: словник синонімів та словник антонімів. Усі слова розташовані в алфавітному порядку. Вивчення лексики розширює знання учнів про мову, ознайомлює з одиницею мови — cловом, є головним джерелом збагачення словникового запасу учнів, розвиває увагу дітей, з’ясовує значення й ужив...

Акція
Словник великий. Англо-український
Словник великий. Англо-український 199.00 грн. 159,20 грн.

Словники серії "Великий" стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 100 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис....

Акція
Словник великий. Українсько-англійський
Словник великий. Українсько-англійський 199.00 грн. 159,20 грн.

Словники серії "Великий" стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 200 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис....

Акція
НУШ Словник труднощів сучасної української мови. 5–11-й класи
НУШ Словник труднощів сучасної української мови. 5–11-й класи 100.00 грн. 80,00 грн.

Чи знаєте ви, коли слід уживати слово вирізнятися, а коли — відрізнятися, коли — пригода, а коли — нагода? Чи завжди ви впевнені в написанні слів, що нерідко спричиняють труднощі не лише користувачам-практикам, а й досвідченим мовознавцям? Чи зможете ви швидко пояснити, чим різняться вагання й коливання, усмішка й посмішка, займ...

Акція
НУШ Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи
НУШ Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи 100.00 грн. 80,00 грн.

Словник-довідник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрано синонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за абеткою розміщено всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. Окремо подано антонімічні пари, проілюстроване вживан...

Акція
НУШ Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови. 5-11 класи. За новим українським правописом
НУШ Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови. 5-11 класи. За новим українським правописом 100.00 грн. 80,00 грн.

Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури, зокрема крилатими виразами, українськими ідіомами, стійкими народними порівняннями, латинськими афоризмами тощо. Відповідає вимогам нової редакції «Українського правопису» 2019 року. У Словнику подано знач...

Акція
Ілюстрований англо-український словник. 1-4 класи
Ілюстрований англо-український словник. 1-4 класи 99.00 грн. 79,20 грн.

Англо-український словник містить близько 3000 англійських слів і словосполучень. У ньому досить широко охоплюється лексика різної тематики, що відповідає чинній Програмі з іноземних мов. Багате ілюстративне наповнення словника спрямоване на задоволення потреби дітей молодшого шкільного віку у наочному сприйнятті, що сприяє біль...

Акція
Иллюстрированный англо-русский словарь. 1-4 классы
Иллюстрированный англо-русский словарь. 1-4 классы 99.00 грн. 79,20 грн.

Англо-русский словарь содержит около 3000 английских слов и словосочетаний. В нем достаточно широко охватывается лексика различной тематики, которая соответствует действующей Программе по иностранным языкам. Иллюстративное наполнение словаря направлено на удовлетворение потребности детей младшего школьного возраста в наглядном в...

Акція
Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів
Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів 85.00 грн. 68,00 грн.

У словнику наведено понад 25000 слів і словосполучень іншомовного походження. Кожне слово має довідку про його етимологію, а також тлумачення. Крім того, словникові статті містять інформацію про правопис слів, зокрема написання їх з малої чи великої літери. Словник містить сучасну лексику іншомовного походження, що увійшла в укр...

Акція
Сучасний енциклопедичний словник. Україна від А до Я
Сучасний енциклопедичний словник. Україна від А до Я 85.00 грн. 68,00 грн.

Енциклопедичний словник містить відомості, що розкривають усю багатогранність життя України — її історію, науку та культуру, географію, археологію, природні особливості, рослинний і тваринний світ та багато іншого. Окрему увагу приділено найважливішим битвам, історичним, культурним, архітектурним скарбам, видатним українця...

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов)
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов) 75.00 грн. 60,00 грн.

В словаре — около 50 000 наиболее употребительных слов, информация об окончаниях родительного, дательного и др. падежей, образование которых обычно вызывает трудности. К отдельным лексемам даны синонимические ряды, фразеологические синонимы, приведены пословицы, фразеологизмы с некоторыми словами и сведения об этимологии исконно...

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов)
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов) 75.00 грн. 60,00 грн.

Русско-украинский словарь устойчивых словосочетаний содержит: более 20 000 словосочетаний; общеупотребительную и специальную лексику; толкование заимствованных слов; сложные случаи перевода.

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ базовый. Французско-русский, русско-французский (45 000 слов и словосочетаний)
ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ базовый. Французско-русский, русско-французский (45 000 слов и словосочетаний) 75.00 грн. 60,00 грн.

Базовый французско-русский, русско-французский словарь содержит 45 000 слов и словосочетаний. Наряду с общеупотребительными словами в издании широко представлена научно-техническая, общественно-политическая, литературная и разговорная лексика. В приложениях представлены список географических названий, таблицы всех временных форм...

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Іспансько-український, українсько-іспанський (45 000 слів і словосполучень)
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Іспансько-український, українсько-іспанський (45 000 слів і словосполучень) 75.00 грн. 60,00 грн.

Базовий іспансько-український, українсько-іспанський словник містить 45 000 слів і словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у виданні широко представлена науково-технічна, суспільно-політична, літературна й розмовна лексика. Особлива увага приділяється лексиці, що...

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Російсько-український, українсько-російський (30 000 слів і словосполучень)
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Російсько-український, українсько-російський (30 000 слів і словосполучень) 75.00 грн. 60,00 грн.

У Словнику наведено близько 30 000 слів найуживанішої сучасної російської та української лексики, дотримано правил останньої, четвертої, редакції українського правопису та нового російського правопису. У словникових статтях подано закінчення родового, давального, місцевого та орудного відмінків, а також кличного відмінк...

Акція
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Український правопис (45 000 слів і словосполучень)
ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Український правопис (45 000 слів і словосполучень) 75.00 грн. 60,00 грн.

У Словнику наведено близько 50 000 слів найуживанішої лексики сучасної української мови, дотримано правил останнього, четвертого видання «Українського правопису». Додатки містять чоловічі й жіночі імена і по батькові, кличні відмінки імен, значну кількість географічних та астрономічних назв. Словник розрахований на викл...

Акція
Німецько-український, українсько-німецький словник
Німецько-український, українсько-німецький словник 40.00 грн. 32,00 грн.

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення німецької мови. Призначено для учнів початкових класів. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника німецької мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання. Відповідає вимогам програми з німецької ...

Акція
Орфографический словарь для учащихся начальных классов 8000 слов
Орфографический словарь для учащихся начальных классов 8000 слов 40.00 грн. 32,00 грн.

Предлагаемое учебное пособие состоит из двух частей: орфографического словаря и справочника по грамматике. Словарь содержит наиболее распространенные слова современного русского языка, слова иноязычного происхождения, при написании которых могут возникать определенные трудности. Справочник по грамматике поможет школьникам обобщи...

Словники

Перекладачі і словники купити в Україні

Навчальний процес неможливий без використання словника, будь то вивчення рідної мови або іноземної. Саме тому в арсеналі школяра обов'язково повинен бути мінімальний набір словників. Грамотно складений словник не тільки допоможе дитині швидко знайти переклад або значення потрібного слова, але і розвине допитливість, допоможе швидше засвоїти основи правопису. Пропонуємо вам купити україно-англійський словник і іншу довідкову літературу для школярів в інтернет-магазині Златка. У нас представлений великий вибір навчальної літератури для школярів від початкових до старших класів.

Як вибрати україно-англійський словник школяреві

З поширенням використання інтернет ресурсів багато батьків помилково вважають, що можна цілком обійтися програмами-перекладачами, які миттєво виводять на екран потрібне слово. Однак разом з економією часу школяр позбавляє свій мозок можливості додатково попрацювати. Пошук потрібного слова - це захоплюючий процес, який дозволяє глибше вивчити іноземну мову, дізнатися абсолютно всі значення шуканого слова з прикладами використання у фразах і реченнях.

Серед інших нюансів, які слід враховувати при виборі українсько-англійського словника для школяра:

 • Рекомендації вчителя. Часто викладачі англійської самі радять, який словник потрібно купити. Однакові словники добре допомагають в правильній організації робочого процесу, підвищують продуктивність уроків іноземної мови. Добре, коли склад словника відповідає навчальній програмі та шкільним підручникам.
 • Кількість слів. Україно-англійські словники мають різний обсяг слів, і вибирати їх слід, виходячи з віку дитини. Так, для початкової школи потрібен мінімальний словниковий запас, так як малюки тільки вчаться писати і, по суті, освоюють іноземний алфавіт разом з рідним. Програма середніх і старших класів спрямована на вивчення граматики, розвиток розмовного навички та поповнення словникового запасу. Отже, чим старше школяр, і чим довше він вчить мову, тим об'ємніше повинен бути словник.
 • Наявність транскрипцій, прикладів вживання і т.д. Належне оформлення україно-англійського словника грає одну з найголовніших ролей в процесі вивчення нових слів, а також свідчить про серйозність видання.

Словники та довідкова література для школярів

В нашому магазині ви можете придбати не тільки словники іноземних мов, а й інші лінгвістичні довідники, які допоможуть у навчанні вашій дитині. Крім україно-англійського словника, асортимент каталогу включає:

 • україно-іспанський словник;
 • україно-російський словник;
 • україно-французький словник;
 • україно-німецький словник;
 • довідники з українського правопису;
 • словники епітетів;
 • етимологічні довідники;
 • словники синонімів і іноземних слів;
 • довідники по українській культурі і багато іншого.

Всі книги випущені провідними українськими видавництвами в сфері освіти - Ранок і Літера і повністю відповідають запитам актуальної шкільної програми і вимогам Міністерства освіти і науки України.

Видання мають зручний для школяра формат, виконані з якісних палітурних матеріалів і щільного паперу. Шрифт, обраний для основного тексту, зручний в сприйнятті. В оформленні словникової і довідкової літератури використаний непомітний дизайн, який не відволікає дитину від занять, і, навпаки, пробуджує інтерес до навчання.

Щоб купити перекладачі і словники в Харкові, оберіть потрібне видання та заповніть бланк замовлення. При необхідності наш менеджер із задоволенням відповість на всі ваші запитання - для цього зателефонуйте за номером, вказаним в шапці сайту.