Словари издательства Ранок «Навчальна література»

Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів 85,00 грн.

У словнику наведено понад 25000 слів і словосполучень іншомовного походження. Кожне слово має довідку про його етимологію, а також тлумачення. Крім того, словникові статті містять інформацію про правопис слів, зокрема написання їх з малої чи великої літери. Словник містить сучасну лексику іншомовного походження, що увійшла в укр...

Шкільний російсько-український, українсько-російський словник. 20 000 слів Шкільний російсько-український, українсько-російський словник. 20 000 слів 34,50 грн.

У Словнику наведено близько 20 000 слів найуживанішої сучасної російської та української лексики, дотримано правил останньої, четвертої редакції українського правопису та нового російського правопису. У словникових статтях подано закінчення родового, давального, місцевого та орудного відмінків, а також клична форма іменників, ко...

ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов) ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов) 75,00 грн.

В словаре — около 50 000 наиболее употребительных слов, информация об окончаниях родительного, дательного и др. падежей, образование которых обычно вызывает трудности. К отдельным лексемам даны синонимические ряды, фразеологические синонимы, приведены пословицы, фразеологизмы с некоторыми словами и сведения об этимологии исконно...

ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов) ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов) 75,00 грн.

Русско-украинский словарь устойчивых словосочетаний содержит: более 20 000 словосочетаний; общеупотребительную и специальную лексику; толкование заимствованных слов; сложные случаи перевода.

Словник великий. Англо-український Словник великий. Англо-український 199,00 грн.

Словники серії "Великий" стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 100 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис....

Словник великий. Українсько-англійський Словник великий. Українсько-англійський 199,00 грн.

Словники серії "Великий" стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 200 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис....

ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ базовый. Французско-русский, русско-французский (45 000 слов и словосочетаний) ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ базовый. Французско-русский, русско-французский (45 000 слов и словосочетаний) 75,00 грн.

Базовый французско-русский, русско-французский словарь содержит 45 000 слов и словосочетаний. Наряду с общеупотребительными словами в издании широко представлена научно-техническая, общественно-политическая, литературная и разговорная лексика. В приложениях представлены список географических названий, таблицы всех временных форм...

ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Іспансько-український, українсько-іспанський (45 000 слів і словосполучень) ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Іспансько-український, українсько-іспанський (45 000 слів і словосполучень) 75,00 грн.

Базовий іспансько-український, українсько-іспанський словник містить 45 000 слів і словосполучень, включаючи фразеологічні звороти, прислів’я та приказки. Поряд із загальновживаними словами у виданні широко представлена науково-технічна, суспільно-політична, літературна й розмовна лексика. Особлива увага приділяється лексиці, що...

ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Російсько-український, українсько-російський (30 000 слів і словосполучень) ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Російсько-український, українсько-російський (30 000 слів і словосполучень) 75,00 грн.

У Словнику наведено близько 30 000 слів найуживанішої сучасної російської та української лексики, дотримано правил останньої, четвертої, редакції українського правопису та нового російського правопису. У словникових статтях подано закінчення родового, давального, місцевого та орудного відмінків, а також кличного відмінк...

ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Український правопис (45 000 слів і словосполучень) ЛИНГВОцентр: СЛОВНИК базовий. Український правопис (45 000 слів і словосполучень) 75,00 грн.

У Словнику наведено близько 50 000 слів найуживанішої лексики сучасної української мови, дотримано правил останнього, четвертого видання «Українського правопису». Додатки містять чоловічі й жіночі імена і по батькові, кличні відмінки імен, значну кількість географічних та астрономічних назв. Словник розрахований на викл...

Русско-украинский словарик. 1—4 класс Русско-украинский словарик. 1—4 класс 25,00 грн.

Словарь содержит более 2000 русских слов и устойчивых выражений+их украинские аналоги. Этот словарь пригодится при переводе текстов, общении, выполнении лексических заданий. Для учеников 1-4 классов, их родителей и учителей....

Словничок мовних труднощів 1-4 кл. Словничок мовних труднощів 1-4 кл. 25,00 грн.

Словник лексичних труднощів містить понад 1200 слів, розуміння яких викликає труднощі в молодших школярів. Словник базується на лексичному матеріалі шкільних підручників із мови й читання для 1–4 класів, а також творів, рекомендованих для позакласного читання. Призначений для учнів початкової школи.   ...

Етимологічний словничок. 1-4 клас Етимологічний словничок. 1-4 клас 25,00 грн.

Етимологічний словничок пояснює походження близько 300 слів, більшість яких не представлена в існуючих довідкових виданнях для молодших школярів. Кожна словникова стаття містить приклад використання слова у фольклорних творах і художній літературі. Предметний покажчик робить користування словничком дуже зручним. Призначений для ...

Словничок синонімів Словничок синонімів 25,00 грн.

Словничок містить понад 300 синонімічних рядів. Кожна словникова стаття містить приклади використання слів у фольклорних творах або художній літературі. Регулярне користування словником значно збагатить мовлення молодшого школяра. Призначений для учнів початкової школи та вчителів.   ...

Этимологический словарик  1-4 класс Этимологический словарик 1-4 класс 25,00 грн.

Этимологический словарик поясняет происхождение около 300 слов русского языка, которые встречаются младшим школьникам в их учебниках. Каждая словарная статья содержит пример употребления слова в фольклорных произведениях или художественной литературе. Алфавитный указатель слов делает пользование словарем очень удобным. Предназна...

Словничок Епітетів 1-4 кл. Словничок Епітетів 1-4 кл. 25,00 грн.

Видання містить епітети до 500 слів. Звертаючись до словничка під час складання речень та написання творів, молодший школяр збагатить своє мовлення, навчиться краще висловлювати власні думки. Словничок дуже зручний у користуванні, оскільки містить алфавітний покажчик. Призначений для учнів початкової школи та вчителів. Словничок...

Словничок Іншомовних слів 1-4 кл. Словничок Іншомовних слів 1-4 кл. 25,00 грн.

Словничок містить близько 400 іншомовних слів. Кожна словникова стаття містить приклади використання слів у фольклорних творах або художній літературі. Алфавітний покажчик слів робить користування словничком дуже зручним. Призначений для учнів початкової школи та вчителів....

Словарик синонимов 1-4 классы Словарик синонимов 1-4 классы 25,00 грн.

Словарик содержит более 300 синонимических рядов. Каждая словарная статья содержит примеры использования слов в фольклорных или художественных произведениях, высказываниях великих людей и детском поэтическом творчестве. Регулярное пользование словарем существенно обогатит речь младшего школьника. Книга предназначена для учащихся...

Сучасний енциклопедичний словник. Україна від А до Я Сучасний енциклопедичний словник. Україна від А до Я 85,00 грн.

Енциклопедичний словник містить відомості, що розкривають усю багатогранність життя України — її історію, науку та культуру, географію, археологію, природні особливості, рослинний і тваринний світ та багато іншого. Окрему увагу приділено найважливішим битвам, історичним, культурним, архітектурним скарбам, видатним українця...

Ілюстрований англо-український словник. 1-4 класи Ілюстрований англо-український словник. 1-4 класи 89,90 грн.

Англо-український словник містить близько 3000 англійських слів і словосполучень. У ньому досить широко охоплюється лексика різної тематики, що відповідає чинній Програмі з іноземних мов. Багате ілюстративне наповнення словника спрямоване на задоволення потреби дітей молодшого шкільного віку у наочному сприйнятті, що сприяє біль...

Иллюстрированный англо-русский словарь. 1-4 классы Иллюстрированный англо-русский словарь. 1-4 классы 99,00 грн.

Англо-русский словарь содержит около 3000 английских слов и словосочетаний. В нем достаточно широко охватывается лексика различной тематики, которая соответствует действующей Программе по иностранным языкам. Иллюстративное наполнение словаря направлено на удовлетворение потребности детей младшего школьного возраста в наглядном в...