Словари

Новинка
НУШ Ілюстрований словник синонімів, антонімів. 1–4 класи
НУШ Ілюстрований словник синонімів, антонімів. 1–4 класи 100,00 грн.

Матеріал посібника подано у двох розділах: словник синонімів та словник антонімів. Усі слова розташовані в алфавітному порядку. Вивчення лексики розширює знання учнів про мову, ознайомлює з одиницею мови — cловом, є головним джерелом збагачення словникового запасу учнів, розвиває увагу дітей, з’ясовує значення й ужив...

Новинка
НУШ Ілюстрований словник-помічник з української мови. 1–4 класи
НУШ Ілюстрований словник-помічник з української мови. 1–4 класи 110,00 грн.

Одна з ключових компетентностей учнів Нової української школи - вільне володіння рідною української мовою, правильна усна та писемна мова.Словник допоможе учням молодших класів переконатися у правильності написання та вимови українських слів.У словнику зібрано близько тисячі слів. Для зручності вони всі розташовані в алфавітному...

НУШ Словник труднощів сучасної української мови. 5–11-й класи НУШ Словник труднощів сучасної української мови. 5–11-й класи 100,00 грн.

Чи знаєте ви, коли слід уживати слово вирізнятися, а коли — відрізнятися, коли — пригода, а коли — нагода? Чи завжди ви впевнені в написанні слів, що нерідко спричиняють труднощі не лише користувачам-практикам, а й досвідченим мовознавцям? Чи зможете ви швидко пояснити, чим різняться вагання й коливання, усмішка й посмішка, займ...

НУШ Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи НУШ Словник синонімів та антонімів сучасної української мови. 5–11-й класи 100,00 грн.

Словник-довідник містить перелік найуживаніших слів, до яких дібрано синонімічні відповідники, що супроводжуються стислими тлумаченнями та стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за абеткою розміщено всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. Окремо подано антонімічні пари, проілюстроване вживан...

НУШ Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови. 5-11 класи. За новим українським правописом НУШ Словник фразеологізмів та сталих виразів сучасної української мови. 5-11 класи. За новим українським правописом 100,00 грн.

Словник тлумачить значення найбільш уживаних фразеологізмів та ілюструє їх цитатами з художньої й публіцистичної літератури, зокрема крилатими виразами, українськими ідіомами, стійкими народними порівняннями, латинськими афоризмами тощо. Відповідає вимогам нової редакції «Українського правопису» 2019 року. У Словнику подано знач...

Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів Сучасний словник іншомовних слів. 25 000 слів 85,00 грн.

У словнику наведено понад 25000 слів і словосполучень іншомовного походження. Кожне слово має довідку про його етимологію, а також тлумачення. Крім того, словникові статті містять інформацію про правопис слів, зокрема написання їх з малої чи великої літери. Словник містить сучасну лексику іншомовного походження, що увійшла в укр...

Шкільний російсько-український, українсько-російський словник. 20 000 слів Шкільний російсько-український, українсько-російський словник. 20 000 слів 34,50 грн.

У Словнику наведено близько 20 000 слів найуживанішої сучасної російської та української лексики, дотримано правил останньої, четвертої редакції українського правопису та нового російського правопису. У словникових статтях подано закінчення родового, давального, місцевого та орудного відмінків, а також клична форма іменників, ко...

ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов) ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русского правописания (50 000 слов) 75,00 грн.

В словаре — около 50 000 наиболее употребительных слов, информация об окончаниях родительного, дательного и др. падежей, образование которых обычно вызывает трудности. К отдельным лексемам даны синонимические ряды, фразеологические синонимы, приведены пословицы, фразеологизмы с некоторыми словами и сведения об этимологии исконно...

ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов) ЛИНГВОцентр: СЛОВАРЬ русско-украинский. Словарь устойчивых словосочетаний (20 000 слов) 75,00 грн.

Русско-украинский словарь устойчивых словосочетаний содержит: более 20 000 словосочетаний; общеупотребительную и специальную лексику; толкование заимствованных слов; сложные случаи перевода.

Німецько-український, українсько-німецький словник Німецько-український, українсько-німецький словник 35,00 грн.

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що складають лексичну основу вивчення німецької мови. Призначено для учнів початкових класів. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника німецької мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання. Відповідає вимогам програми з німецької ...

Англо-український, українсько-англійський словник Англо-український, українсько-англійський словник 35,00 грн.

Словник містить близько 6000 слів і виразів, що становлять лексичну основу вивчення англійської мови. Словник стане у пригоді як під час виконання завдань з підручника англійської мови, так і під час читання та перекладу текстів для позакласного читання. Відповідає вимогам програми з англійської мови для початкової школи....

Польсько-український, українсько-польський словник Польсько-український, українсько-польський словник 35,00 грн.

Словник містить понад 8000 слів, що становлять лексичну основу вивчення польської мови. Словник допоможе школярам при читанні та перекладі текстів. Призначено для учнів загальноосвітніх шкіл.

Зошит-словничок для запису англійських слів. 5-9 класи Зошит-словничок для запису англійських слів. 5-9 класи 18,90 грн.

Зошит-словничок для запису англійських слів — це індивідуальний зошит школяра, до якого він записує нові слова з транскрипцією та перекладом з кожної вивченої теми. За допомогою цього зошита учень зможе повторити вивчені слова та словосполучення. Граматичний матеріал допоможе кожному учню швидко знайти додаткову інформацію для в...

Експрес-словник.English. Англо-український словник. 1-4 клас Експрес-словник.English. Англо-український словник. 1-4 клас 15,90 грн.

Видання «English. Англо-український словник. 1–4 класи» містить корисну інформацію про голосні, приголосні звуки та дифтонги, а також базові слова з транскрипцією, що допоможе дітям зрозуміти основні принципи звучання англійських звуків....

Експрес-словник. Розбір слова за будовою. 1-4 клас Експрес-словник. Розбір слова за будовою. 1-4 клас 15,90 грн.

Видання «Розбір слова за будовою. 1–4 класи» містить визначення частин слова та правила розбору слова за будовою, а також певну кількість слів на кожну літеру алфавіту, морфологічний розбір яких може викликати сумніви у дітей....

Експрес-словник. Синоніми та антоніми. 1-4 клас Експрес-словник. Синоніми та антоніми. 1-4 клас 15,90 грн.

Видання «Синоніми та антоніми. 1–4 класи» містить корисну інформацію про синоніми та антоніми, а також певну кількість слів, до яких вони попарно підібрані.

Експрес-словник. Словникові слова. 1-4 клас Експрес-словник. Словникові слова. 1-4 клас 15,90 грн.

Видання «Словникові слова. 1–4 класи» містить корисну інформацію про орфографію та орфоепію, а також певну кількість слів на кожну літеру алфавіту, правопис яких може викликати сумніви у дітей.

Експрес-словник. English. Тематичний словник. 1-4 клас Експрес-словник. English. Тематичний словник. 1-4 клас 15,90 грн.

Видання «English. Тематичний словник. 1–4 класи» містить правила утворення множини іменників англійської мови, а також групи слів до базових тем, що вивчають молодші школярі.

Шкільний словничок. Орфографічний словник. Шкільний словничок. Орфографічний словник. 39,90 грн.

Словник містить понад 4000 слів сучасної української літературної мови. Користуючись цим виданням, школярі навчаться правильно писати слова в усіх формах. Книга призначена для учнів молодших класів.

Словник великий. Англо-український Словник великий. Англо-український 199,00 грн.

Словники серії "Великий" стануть у нагоді як фахівцям, так і тим, хто хоче вдосконалити свої знання. Вони містять понад 100 000 слів і словосполучень, причому як загальновживану, так і спеціальну лексику, а також відомості про комбінаторні особливості слів і їх правопис....

Словари

Переводчики и словари купить в Украине

Учебный процесс немыслим без использования словаря, будь то изучение родного языка или иностранного. Именно поэтому в арсенале школьника обязательно должен быть минимальный набор словарей. Грамотно составленный словарь не только поможет ребенку быстро найти перевод или значение нужного слова, но и разовьет любознательность, поможет быстрее усвоить основы правописания. Предлагаем вам купить украино-английский словарь и другую справочную литературу для школьников в интернет-магазине Златка. У нас представлен большой выбор учебной литературы для школьников от начальных до старших классов.

Как выбрать украино-английский словарь школьнику

С повсеместным использованием интернет ресурсов многие родители ошибочно полагают, что можно вполне обойтись программами-переводчиками, которые мгновенно выводят на экран нужное слово. Однако вместе с экономией времени школьник лишает свой мозг возможности дополнительно потрудиться. Поиск нужного слова – это увлекательный процесс, который позволяет глубже изучить иностранный язык, узнать абсолютно все значения искомого слова с примерами использования во фразах и предложениях.

Среди других нюансов, которые следует учитывать при выборе украинско-английского словаря для школьника:

 • Рекомендации учителя. Часто преподаватели английского сами советуют, какой словарь нужно купить. Одинаковые словари хорошо помогают в правильной организации рабочего процесса, повышают продуктивность уроков иностранного языка. Хорошо, когда состав словаря соответствует учебной программе и школьным учебникам.
 • Количество слов. Украино-английские словари имеют разный объем слов, и выбирать их следует, исходя из возраста ребенка. Так, для начальной школы нужен минимальный словарный запас, так как малыши только учатся писать и, по сути, осваивают иностранный алфавит вместе с родным. Программа средних и старших классов направлена на изучение грамматики, развитие разговорного навыка и пополнение словарного запаса. Следовательно, чем старше школьник, и чем дольше он учит язык, тем объемнее должен быть словарь.
 • Наличие транскрипций, примеров употребления и т.д. Должное оформление украино-английского словаря играет одну из самых главных ролей в процессе изучения новых слов, а также свидетельствует о серьезности издания.

Словари и справочная литература для школьников

В нашем магазине вы можете приобрести не только словари иностранных языков, но и другие лингвистические справочники, которые помогут в учебе вашему ребенку. Помимо украино-английского словаря, ассортимент каталога включает:

 • украино-испанский словарь;
 • украино-российский словарь;
 • украино-французский словарь;
 • украино-немецкий словарь;
 • справочники по украинскому правописанию;
 • словари эпитетов;
 • этимологические справочники;
 • словари синонимов и иностранных слов;
 • справочники по украинской культуре и многое другое.

Все книги выпущены ведущими украинскими издательствами в сфере образования – Ранок и Литера и полностью соответствуют запросам актуальной школьной программы и требованиям Министерства образования и науки Украины.

Издания имеют удобный для школьника формат, выполнены из качественных переплетных материалов и плотной бумаги. Шрифт, выбранный для основного текста, удобен в восприятии. В оформлении словарной и справочной литературы использован неброский дизайн, который не отвлекает ребенка от занятий, и, наоборот, пробуждает интерес к учебе.

Чтобы купить переводчики и словари в Харькове, выберете нужное издание и заполните бланк заказа. При необходимости наш менеджер с удовольствием ответит на все интересующие вас вопросы – для этого позвоните по номеру, указанному в шапке сайта.