Сборники заданий

Повний курс географії в тестах. Серія «Енциклопедія тестових завдань» Повний курс географії в тестах. Серія «Енциклопедія тестових завдань» 125,00 грн.

Видання являє собою збірник завдань із географії, зміст яких охоплює матеріал чинної навчальної програми з географії для 6—11 класів та програми зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання згруповані за темами шкільного курсу в порядку їх вивчення. Посібник надає можливість онлайн-тестування. У посібнику наведено правиль...

Грамматический практикум. Английский язык. І уровень Грамматический практикум. Английский язык. І уровень 100,00 грн.

Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет детям полностью отра...

Английский язык. Грамматический практикум. ІI уровень Английский язык. Грамматический практикум. ІI уровень 100,00 грн.

Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет учащимся полностью отр...

101 логічна задача. Математичний калейдоскоп 101 логічна задача. Математичний калейдоскоп 12,00 грн.

Видання містить 101 логічну задачу; цікаві математичні головоломки, фокуси, задачі на розрізання й розфарбовування фігур, комбінаторні, нестандартні задачі, а також відповіді й підказки до них. Крім того, читач обов’язково зверне увагу на рубрику «Цікаві факти», з якої можна дізнатися чимало захопливого з історії математики. Вид...

Английский язык. Грамматический практикум. ІІІ уровень Английский язык. Грамматический практикум. ІІІ уровень 100,00 грн.

Грамматический практикум содержит упражнения разных степеней сложности, таблицы, которые помогут понять и сформулировать правила английской грамматики, а также тесты с ключами для проверки и самоконтроля. Пособие составлено согласно школьной программе, с учетом возрастных особенностей учеников. Оно поможет учащимся полностью о...

Німецька мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень Німецька мова. Граматичний практикум. ІІІ рівень 80,00 грн.

Граматичний практикум містить вправи різних ступенів складності, таблиці, які допоможуть зрозуміти та сформулювати правила німецької граматики, та тести з ключами для перевірки та самоконтролю. Посібник укладений відповідно до нової Програми одинадцятирічної школи з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш пов...

Физика. 7 класс: Сборник задач Физика. 7 класс: Сборник задач 30,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с новой программой по физике для 7 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит задачи, дифференцированные по трем уровням сложности. Сборник построен максимально удобно для учителя и учащихся. Даны примеры решения задач, ко всем задачам предложены ответы, указания, решения, приведены...

Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятельных и контрольных работ Геометрия. 7 класс. Сборник самостоятельных и контрольных работ 20,00 грн.

Сборник самостоятельных и контрольных работ по геометрии для 7 класса составлен в соответствии с новой программой по математике для общеобразовательных учебных заведений. Пособие предназначено для текущего и итогового оценивания и коррекции динамики учебных достижений учащихся в процессе изучения курса геометрии 7 класса по учеб...

Збірник тестових завдань з іноземних мов для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів Збірник тестових завдань з іноземних мов для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів 120,00 грн.

Збірник завдань з іноземних мов (англійської, німецької та французької) містить тести, призначені для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів 9—11 класів як загальноосвітніх, так і спеціалізованих навчальних закладів. Тести розроблено для перевірки рівня сформованості компетенцій учнів в ауді...

Енциклопедія тестових завдань. Повний курс математики в тестах Енциклопедія тестових завдань. Повний курс математики в тестах 125,00 грн.

Видання являє собою збірник тестових завдань з математики і включає всі основні типи тестових завдань, які використовуються під час оцінювання якості знань. Матеріал посібника структуровано за типами тестових завдань і за тематичними блоками, які відтворюють змістовні лінії сучасного шкільного курсу математики (5–11 класи)...

Физика. Сборник задач  8 кл. (Рус) НОВАЯ ПРОГРАММА Физика. Сборник задач 8 кл. (Рус) НОВАЯ ПРОГРАММА 30,00 грн.

Пособие составленное в соответствии с новой программой по физике для 8 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит задачи, дифференцированные по трем уровням сложности. Сборник построен максимально удобно для учителя и учащихся. Приведены примеры решения задач, всем задачам предложены ответы, указания, решения к зада...

Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 кл.: універсальний комплект для контролю навчальних досягнень Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). 6 кл.: універсальний комплект для контролю навчальних досягнень 20,00 грн.

Зошит містить завдання для поточного та тематичного контролю предметних компетентностей учнів 6 класу із курсу «Вступ до історії» та завдання для практичних робіт. Посібник також надає можливість онлайн-підготовки до уроків тематичного оцінювання. Видання призначене для учнів 6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і в...

Немецкий язык: 5 минут в день Немецкий язык: 5 минут в день 35,00 грн.

Пособие рассчитано на изучение немецкого языка в течение 5 ме-сяцев по 5 минут ежедневно. Книга содержит основные правила не-мецкой грамматики с примерами, современную лексику, необходимую для повседневного общения, а также практические задания с ключами для самопроверки. Календарный принцип построения курса делает процесс об...

Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Базовий рівень А1-А2 Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Базовий рівень А1-А2 125,00 грн.

Перша книжка з серії «Англійська без проблем!» містить лексичний і граматичний матеріал, що відповідає базовому рівню володіння англійською мовою (А1-А2). Видання складається з кількох тематичних розділів, ключів до вправ і словника. У кожному розділі є тексти й діалоги для читання, нова лексика, пояснення граматики та вправи дл...

Німецька мова. 9 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова. 9 клас. Deutsch lernen ist super!») Німецька мова. 9 клас. Книга для читання (до підруч. «Німецька мова. 9 клас. Deutsch lernen ist super!») 30,00 грн.

Книга для читання є складовою навчально-методичного комплекту до підручника німецької мови «Deutsch lernen ist super!» 9(9). Вона містить тексти, супроводжувані вправами і спрямовані на розвиток в учнів умінь читати й ро¬зуміти автентичні тексти різних жанрів і різного ступеня складності. Тексти і завдання складе...

Німецька без проблем! Мобільний мовний курс. Базовий рівень А1-А2 Німецька без проблем! Мобільний мовний курс. Базовий рівень А1-А2 125,00 грн.

Перша книжка з серії «Німецька без проблем!» містить лексичний і граматичний матеріал, що відповідає базовому рівню володіння німецькою мовою (А1-А2). Видання складається з кількох тематичних розділів, ключів до вправ і словника. У кожному розділі є тексти й діалоги для читання, нова лексика, пояснення граматики та в...

Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Високий рівень B2-C1 Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Високий рівень B2-C1 125,00 грн.

Третя книжка з серії «Англійська без проблем!» містить лексичний і граматичний матеріал, що відповідає високому рівню володіння англійською мовою (B2-C1). Видання складається з кількох тематичних розділів, ключів до вправ і словника. У кожному розділі є тексти й діалоги для читання, нова лексика, пояснення граматики та вправи дл...

Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Середній рівень B1 Англійська без проблем! Мобільний мовний курс. Середній рівень B1 125,00 грн.

Друга книжка з серії «Англійська без проблем!» містить лексичний і граматичний матеріал, що відповідає середньому рівню володіння англійською мовою (B1). Видання складається з кількох тематичних розділів, ключів до вправ і словника. У кожному розділі є тексти й діалоги для читання, нова лексика, пояснення граматики та вправи для...

Алгебра в определениях, формулах и таблицах (для учащихся 7-11 классов и абитуриентов) Алгебра в определениях, формулах и таблицах (для учащихся 7-11 классов и абитуриентов) 35,00 грн.

Пособие содержит основные положения школьного курса алгебры и начал анализа. Справочник поможет найти необходимую информацию (определения, формулы, примеры); повторить соответствующий материал во время подготовки к уроку, контрольной работе, экзамену; вспомнить, как решаются основные (типовые) примеры и т. п.; систематизировать ...

Фізика. 9 клас. Збірник задач (Нова програма) Фізика. 9 клас. Збірник задач (Нова програма) 30,00 грн.

Посібник складений відповідно до чинної програми з фізики для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів і містить задачі, диференційовані за трьома рівнями складності. Збірник побудований максимально зручно для вчителя та учнів. Наведено приклади розв’язування задач; подано відповіді до більшості задач, а також вибірков...

Физика. 9 класс: сборник задач (Новая программа) Физика. 9 класс: сборник задач (Новая программа) 30,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с новой программой по физике для 9 класса общеобразовательных учебных заведений и содержит задачи, дифференцированные по трем уровням сложности. Сборник построен максимально удобно для учителя и учащихся. Даны примеры решения задач; приведены ответы к большинству задач, а также выборочно указани...

Сборники заданий

Ну какое же может быть обучение без специальных заданий? Сборники с интересными головоломками, заданиями, нестандартными задачами помогут учащимся развить в себе логическое мышление, интуицию, сообразительность, пространственное воображение и много других качеств, которые пригодятся при изучении многих предметов из школьной программы. Авторы уверены, что такие сборники помогут пробудить интерес детей к обучению в целом, к открытию и познанию нового. С этими сборниками можно работать на уроке, выполнять домашние задания текущего и тематического контроля знаний. Пособие предназначено для учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений, студентов педагогических ВУЗов. Уважаемые педагоги, родители и студенты, ваши заказы отправляются ежедневно, не зависимо от выходных и праздничных дней. Если возникла необходимостьотправить заказ в другую страну, операторы нашего call-центра помогут в оформлении международной доставки. Благодарим за сотрудничество и приятных вам покупок!