Картки для поточної перевірки знань з української мови. 2 клас Картки для поточної перевірки знань з української мови. 2 клас 17,50 грн.

Посібник побудований у вигляді карток (у двох варіантах) до тем, передбачених у мовних розділах. Картки містять завдання різних когнітивних рівнів (на розпізнання мовних одиниць чи явищ, засвоєння мовних знань і застосування їх), а також різні за способом виконання (закриті тестові завдання, що передбачають вибір правильної відп...

Українська мова. Літературне читання. 4 клас. Збірник завдань до підсумкових контрольних робіт для закладів ЗСО Українська мова. Літературне читання. 4 клас. Збірник завдань до підсумкових контрольних робіт для закладів ЗСО 30,00 грн.

Посібник містить 10 орієнтовних інтегрованих контрольних робіт у двох варіантах до підсумкових контрольних робіт з української мови та літературного читання в закладах загальної середньої освіти. Орієнтовні контрольні роботи відповідають орієнтовним вимогам щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи ...

Картки для поточної перевірки знань з української мови. 3 клас Картки для поточної перевірки знань з української мови. 3 клас 17,50 грн.

Посібник побудований у вигляді карток (у двох варіантах) до тем, передбачених у мовних розділах. Картки містять завдання різних когнітивних рівнів (на розпізнання мовних одиниць чи явищ, засвоєння мовних знань і застосування їх), а також різні за способом виконання (закриті тестові завдання, що передбачають вибір правильної відп...

Математика  4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень. Математика 4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень. 18,00 грн.

Посібник містить роботи для тематичного та поточного контролю навчальних досягнень учнів 4 класу з математики. Для здійснення тематичної перевірки в посібнику подано комбіновані контрольні роботи, а також завдання для контрольних усних обчислень; для поточної перевірки — самостійні роботи й тренувальні завдання для усних обчисле...

Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 3 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 3 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання 13,00 грн.

Пропонований зошит містить 4 контрольні роботи та 8 самостійних робіт. Завдання подано у двох варіантах. Кожна контрольна робота складається з восьми завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір однієї правильної відповіді; 2) завдання відкритого типу, що виконуються без опори на запропоновані варіанти ...

Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 4 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 4 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання 13,00 грн.

Пропонований зошит містить 4 контрольні роботи та 8 самостійних робіт. Завдання подано у двох варіантах. Кожна контрольна робота складається з восьми завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір однієї правильної відповіді; 2) завдання відкритого типу, що виконуються без опори на запропоновані варіанти ...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О. 2 клас Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О. 2 клас 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О.  4 клас Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О. 4 клас 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Природознавство: Експрес-контроль. 2 клас до підручника Гільберг Т.Г., Сак Т.В. та підручника Грущинської І.В. Природознавство: Експрес-контроль. 2 клас до підручника Гільберг Т.Г., Сак Т.В. та підручника Грущинської І.В. 15,00 грн.

Посібник складено відповідно до нової (2011 р.) програми з природознавства для початкових класів загальноосвітніх шкіл та підручників Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак і І. В. Грущинської. Збірник завдань призначений для самостійної роботи другокласників на уроках, мета якої — виявити і своєчасно усунути прогалини у знаннях учнів....

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Савченко О.Я. 2 клас Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Савченко О.Я. 2 клас 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Літературне читання. Відривні картки до хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах Літературне читання. Відривні картки до хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах 14,00 грн.

Серія «Експрес-контроль». Навчальний посібник укладено відповідно до чинної програми (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948) з літературного читання для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи учнів перших та других ...

Природознавство. 4 клас. Відривні картки для ЗНЗ з українською мовою навчання Природознавство. 4 клас. Відривні картки для ЗНЗ з українською мовою навчання 15,00 грн.

Посібник призначений для самостійної роботи четвертокласників на уроках, мета якої — виявити прогалини у знаннях учнів. Кожна самостійна робота подана у двох варіантах і розрахована на 7-10 хвилин.

Литературное чтение. 3 класс: отрывные карточки для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке (к учебнику Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко) Литературное чтение. 3 класс: отрывные карточки для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке (к учебнику Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко) 17,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с действующей программой курса «Литературное чтение» для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке и учебником Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко для 3 класса. Каждая самостоятельная работа дана в двух вариантах и рассчитана на 7–10 минут. Учитель оценивает...

Читання. 4 клас. відривні картки (до підручника В. О. Науменко) Читання. 4 клас. відривні картки (до підручника В. О. Науменко) 15,00 грн.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з курсу «Літературне читання» для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою та підручника В. О. Науменко.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи четвертокласників на уроках, мета якої — виявити прогалини в знаннях у...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 3 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 3 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 3 клас. Тестові завдання до пыдручника В.О. Науменко Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 3 клас. Тестові завдання до пыдручника В.О. Науменко 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 4 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 4 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко 17,50 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

ЕК Англійська мова. (до підр. Карп`юк О.Д.) 2 клас ЕК Англійська мова. (до підр. Карп`юк О.Д.) 2 клас 16,00 грн.

Посібник складено у відповідності до чинної програми з навчання грамоти для початкових класів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання і Букваря М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко. У посібнику подано два варіанти самостійних робіт. Запропоновані цікаві завдання для перевірки вміння складати звукові схеми слів, схеми рече...

Українська мова.  Перевірні роботи. Зошит для 1 класу ( для шкіл з українською мовою навчання) Українська мова. Перевірні роботи. Зошит для 1 класу ( для шкіл з українською мовою навчання) 12,00 грн.

Посібник відповідає новій програмі й призначений для діагностики вмінь першокласників виділяти певний звук у слові, ділити слова на склади, складати схеми речень, відновлювати деформовані тексти, складати діалоги, переказувати та списувати тексти, писати диктанти. Зошит містить завдання для аудіювання та тексти для перевірки на...

Експрес-контроль до літературного читання 3-4 класи. Відривні картки  до хрестоматії. Експрес-контроль до літературного читання 3-4 класи. Відривні картки до хрестоматії. 14,00 грн.

Навчальний посібник укладено відповідно до чинної програми (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948) з літературного читання для початкових класів загально- освітніх навчальних закладів.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи учнів на уроках, мета якої - виявити динаміку р...

Природоведение. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) Природоведение. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) 17,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с программой (2011 г.) по природоведению для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Сборник заданий предназначен для организации самостоятельной работы четвероклассников на уроках, цель которой — выявить уровень учебных достижений учащихся. Ка...

отобразить все

Контроль знаний

Изучение математики, письма, иностранного языка нуждаются в постоянном контроле знаний ученика. Рубрика «Контроль знаний» представляет вашему вниманию тетради для контрольных работ с несколькими вариантами заданий. Такие пособия помогут выяснить уровень знаний ученика за месяц, семестр, год, а также знания по текущей теме. Экспресс-контроль по математике позволяет учителю вовремя скорректировать ошибки учеников, т. к. такие пособия содержат задания, на выполнение которых уходит всего 7-10 минут. Такие задания можно провести с помощью пособий по информатике, украинскому, английскому и русскому языку, чтению. Контроль знаний очень важен для общего развития школьника по каждому предмету, предусмотренного школьной программой. Ваш заказ для индивидуального пользования или на целый класс мы отправим в тот же день на указанный адрес, вне зависимости от того, город это или маленький населенный пункт. Приятных покупок!