Тесты для начальной школы - страница 3

Картки для поточної перевірки знань з української мови. 2 клас Картки для поточної перевірки знань з української мови. 2 клас 17,50 грн.

Посібник побудований у вигляді карток (у двох варіантах) до тем, передбачених у мовних розділах. Картки містять завдання різних когнітивних рівнів (на розпізнання мовних одиниць чи явищ, засвоєння мовних знань і застосування їх), а також різні за способом виконання (закриті тестові завдання, що передбачають вибір правильної відп...

Математика  4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень. Математика 4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень. 25,00 грн.

Посібник містить роботи для тематичного та поточного контролю навчальних досягнень учнів 4 класу з математики. Для здійснення тематичної перевірки в посібнику подано комбіновані контрольні роботи, а також завдання для контрольних усних обчислень; для поточної перевірки — самостійні роботи й тренувальні завдання для усних о...

Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 4 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання Я у світі: Зошит для контролю навчальних досягнень. 4 клас: для ЗНЗ з українською мовою навчання 13,00 грн.

Пропонований зошит містить 4 контрольні роботи та 8 самостійних робіт. Завдання подано у двох варіантах. Кожна контрольна робота складається з восьми завдань двох типів: 1) завдання закритого типу, які передбачають вибір однієї правильної відповіді; 2) завдання відкритого типу, що виконуються без опори на запропоновані варіанти ...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О.  4 клас Картки для поточної перевірки знань з літературного читання до підручника Науменко В.О. 4 клас 20,00 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

Літературне читання. Відривні картки до хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах Літературне читання. Відривні картки до хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 1, 2 класах 17,00 грн.

Серія «Експрес-контроль». Навчальний посібник укладено відповідно до чинної програми (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948) з літературного читання для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи учнів перших та других ...

Природознавство. 4 клас. Відривні картки для ЗНЗ з українською мовою навчання Природознавство. 4 клас. Відривні картки для ЗНЗ з українською мовою навчання 20,00 грн.

Посібник призначений для самостійної роботи четвертокласників на уроках, мета якої — виявити прогалини у знаннях учнів. Кожна самостійна робота подана у двох варіантах і розрахована на 7-10 хвилин.

Литературное чтение. 3 класс: отрывные карточки для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке (к учебнику Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко) Литературное чтение. 3 класс: отрывные карточки для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке (к учебнику Н.В. Гавриш, Т.С. Маркотенко) 18,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с действующей программой курса «Литературное чтение» для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке и учебником Н. В. Гавриш, Т. С. Маркотенко для 3 класса. Каждая самостоятельная работа дана в двух вариантах и рассчитана на 7–10 минут. Учитель оценивает...

Читання. 4 клас. відривні картки (до підручника В. О. Науменко) Читання. 4 клас. відривні картки (до підручника В. О. Науменко) 17,00 грн.

Посібник укладено відповідно до чинної програми з курсу «Літературне читання» для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою та підручника В. О. Науменко.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи четвертокласників на уроках, мета якої — виявити прогалини в знаннях у...

Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 4 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко Картки для поточної перевірки знань з літературного читання. 4 клас. Тестові завдання до підручника О.Я. Савченко 20,00 грн.

Посібник укладено з метою проведення експрес-контролю засвоєння учнями знань з літературного читання, уміння бути уважним під час читання та роботи над текстом. Картки із завданнями сформовані так, що їх можна використовувати після вивчення окремої теми або її частини.У посібнику вміщено 15 карток у 2 рівноцінних варіантах. Кожн...

ЕК Англійська мова. (до підр. Карп`юк О.Д.) 2 клас ЕК Англійська мова. (до підр. Карп`юк О.Д.) 2 клас 18,00 грн.

Посібник складено у відповідності до чинної програми з навчання грамоти для початкових класів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання і Букваря М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко. У посібнику подано два варіанти самостійних робіт. Запропоновані цікаві завдання для перевірки вміння складати звукові схеми слів, схеми рече...

Експрес-контроль до літературного читання 3-4 класи. Відривні картки  до хрестоматії. Експрес-контроль до літературного читання 3-4 класи. Відривні картки до хрестоматії. 17,00 грн.

Навчальний посібник укладено відповідно до чинної програми (з урахуванням змін, затверджених Наказом МОН України від 05.08.2016 № 948) з літературного читання для початкових класів загально- освітніх навчальних закладів.Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи учнів на уроках, мета якої - виявити динаміку р...

НУШ Експрес-перевірка. Математика. 2 клас. Відривні картки до підручника Григорія Лишенка НУШ Експрес-перевірка. Математика. 2 клас. Відривні картки до підручника Григорія Лишенка 20,00 грн.

Посібник складено відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом о. Я. Савченко, та підручника «Математика. 2 клас» (Григорія Лишенка). Відривні картки призначені для організації самостійної роботи здобувачів освіти на уроках, мета якої — перевірити засвоєння вивченого матеріалу. завдання дібрані таким чи...

Природоведение. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) Природоведение. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) 20,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с программой (2011 г.) по природоведению для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Сборник заданий предназначен для организации самостоятельной работы четвероклассников на уроках, цель которой — выявить уровень учебных достижений учащихся. Ка...

Я в мире. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) Я в мире. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) 16,00 грн.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой (2011 г.) «Я в мире» для начальных классов общеобразовательных учебных заведений. Отрывные карточки предназначены для организации самостоятельной работы четвероклассников на уроках, цель которых — выявить уровень учебных достижений учащихся. Каждая самостоятельная работа пре...

Основы здоровья. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) Основы здоровья. 4 класс. Отрывные карточки (для рус.шк.) 16,00 грн.

Учебное пособие составлено в соответствии с программой (2011 г.) по основам здоровья для начальных классов общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке. Сборник заданий предназначен для организации самостоятельной работы четвероклассников на уроках, цель которой — выявить уровень учебных достижений учащихся...

Українська мова. 4 клас. Відривні картки (для укр.шк.) Українська мова. 4 клас. Відривні картки (для укр.шк.) 20,00 грн.

Посібник складено відповідно до навчальної програми (2011 р.) з української мови для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи четвертокласників на уроках, мета якої — виявити динаміку рівнів навчальних досягнень учнів з української мови. Кожна самостій...

Математика. 4 клас. Відривні картки (для укр.шк.) Математика. 4 клас. Відривні картки (для укр.шк.) 20,00 грн.

Навчальний посібник складено відповідно до програми (2011 р.) з математики для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал узгоджено зі змістом підручника «Математика. 4 клас» М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К.: «Генеза», 2015). Відривні картки призначені для організації самостійної...

Українська мова. 2 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень (укр.шк.) Українська мова. 2 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень (укр.шк.) 18,00 грн.

Зошит містить завдання для перевірки аудіативних умінь учнів, навичок монологічного й діалогічного мовлення, тематичні контрольні роботи, тексти для контрольного списування та контрольних диктантів, а також підсумкові контрольні роботи за перший та другий семестри. Зміст відповідає орієнтовним вимогам до оцінювання навчальних до...

Українська мова. 4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень (для укр.шк.) Українська мова. 4 клас. Зошит для контролю навчальних досягнень (для укр.шк.) 20,00 грн.

Зошит містить завдання для перевірки аудіативних умінь учнів, навичок монологічного й діалогічного мовлення, контрольні роботи, тексти для контрольного списування та контрольних диктантів, а також підсумкові контрольні роботи за перший і другий семестри. Зміст відповідає орієнтовним вимогам щодо оцінювання навчальних досягнень у...

Математика. 2 клас: тести навчальних досягнень Математика. 2 клас: тести навчальних досягнень Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник містить тестові контрольні роботи для підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Роботи відповідають орієнтовним вимогам до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (з урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 19.08.2016 №1009). Призначено для учнів 2 класу загальноосвітніх ...

Експрес-контроль з математики 2 кл. Експрес-контроль з математики 2 кл. Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник (автор Максимова Л.В.) складено відповідно до нової (2011 р.) програми з математики для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Матеріал узгоджено зі змістом підручників М. В. Богда­новича, Г. П. Лишенка (К.: «Генеза», 2012) і Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К.: O«Освіта», 2012) з математики для 2 класу.Посібник призн...