Русский язык. 6 класс. Универсальный комплект. Контроль учебных достижений Русский язык. 6 класс. Универсальный комплект. Контроль учебных достижений Нет в наличии
Уведомить о наличии

Комплект состоит из Пособия для учащихся и Пособия для учителя. Пособие для учащихся содержит задания для оценивания языковых, речевых и коммуникативных знаний, умений и навыков учащихся 5 класса по русскому языку в школах с украинским языком обучения. Пособие для учителя (бесплатное приложение) содержит материал для проведения ...

Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Зошит для оцінювання результатів навчання : У 2 частинах. ЧАСТИНА 1. Алгебра і початки аналізу Математика. 10 клас. Рівень стандарту. Зошит для оцінювання результатів навчання : У 2 частинах. ЧАСТИНА 1. Алгебра і початки аналізу Нет в наличии
Уведомить о наличии

Зошит відповідає вимогам нової навчальної програми з математики (рівень стандарту) для учнів 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів з алгебри і початків аналізу. У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт — самостійні та контро...

Німецька мова. 9 клас: тестовий зошит (до підручника «Dеutsch lernen ist super!» для 9 класу ЗНЗ) Німецька мова. 9 клас: тестовий зошит (до підручника «Dеutsch lernen ist super!» для 9 класу ЗНЗ) Нет в наличии
Уведомить о наличии

Тестовий зошит, укладений до підручника німецької мови для 9 класу «Dеutsch lernen ist super!», містить різнорівневі завдання для оцінювання навчальних досягнень учнів з німецької мови. Крім підсумкових тестів до зошита включено семестрове тестування з комунікативних видів мовленнєвої діяльності. Для учнів 9 класів загальноосвіт...

Тестовий контроль знань. Історія України. Всесвітня історія. 8 клас Тестовий контроль знань. Історія України. Всесвітня історія. 8 клас Нет в наличии
Уведомить о наличии

Зошит тестового контролю знань відповідає оновленій в 2017 р. програмі з історії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Зошит призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожної теми та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо в зошиті. За наявності часу відповіді можна...

Сходинки до інформатики. 2 клас: Експрес-контроль: До підруч. О. В. Коршунової Сходинки до інформатики. 2 клас: Експрес-контроль: До підруч. О. В. Коршунової Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник складено відповідно до чинної програми та підручника О. В. Коршунової «Сходинки до інформатики» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 16 тестів у двох варіантах і призначено для організації поточного контролю знань з метою їх подальшої корекції. Учитель може оцінити роботи учнів за допомогою ...

Економіка 11 кл  Розробки уроків. Профільний рівень Економіка 11 кл Розробки уроків. Профільний рівень Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник складено відповідно до чинної програми із курсу «Економіка» (профільний рівень), затвердженої Міністерством освіти і науки України У посібнику наведено методичні рекомендації щодо вивчення економіки, методичні розробки та конспекти занять, основні формули, графіки, приклади розв’язання задач, цікаву додаткову інформацію...

Алгебра 11 кл. Рівень стандарту Алгебра 11 кл. Рівень стандарту Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник складений відповідно до чинної програми з алгебри і початків аналізу для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині запро...

Математика. 5 клас. Універсальний комплект: Контроль навчальних досягнень Математика. 5 клас. Універсальний комплект: Контроль навчальних досягнень Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник відповідає вимогам нової програми з математики для 5 класу і призначений для організації поточного, тематичного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів з математики. Для організації поточного контролю за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: контроль теоретичних знань —...

Универсальный комплект 5 кл. Русский язык для украинских школ Универсальный комплект 5 кл. Русский язык для украинских школ Нет в наличии
Уведомить о наличии

Пособие позволяет проводить в течение учебного года все контрольные работы, предусмотренные программой, не привлекая никакие другие пособия. Задания разработаны в формате внешнего независимого оценивания....

Сходинки до інформатики. 2 клас: Експрес-контроль Сходинки до інформатики. 2 клас: Експрес-контроль Нет в наличии
Уведомить о наличии

Посібник складено відповідно до чинної програми та підручника Г. В. Ломаковської, Г. О. Проценко, Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Рівкінд «Сходинки до інфор¬ма¬тики» для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить 16 тестів у двох варіантах і призначено для організації поточного контролю знань з метою їх подальшої корек...

Ступеньки к информатике. 2 класс: Экспресс-контроль Ступеньки к информатике. 2 класс: Экспресс-контроль Нет в наличии
Уведомить о наличии

Пособие составлено в соответствии с действующей программой и учебником А. В. Ломаковской, Г. А. Проценко, И. Я. Ривкинда, Ф. М. Ривкинд «Ступеньки к информатике» для 2 класса общеобразовательных учебных заведений. Издание содержит 16 тестов в двух вариантах и предназначено для организации текущего контроля знаний с целью их дал...

отобразить все

Контроль знаний

Пособия, предназначенные для контроля знаний учащихся, составлены в соответствии к утвержденным программам по заявленным предметам (уровень стандарта, академический уровень). Издания содержат тестовые работы в нескольких вариантах для текущего и общего оценивания уровня знаний учащихся. Первая часть тетради предполагает наличие заданий для проведения самостоятельных работ, с помощью которых отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы. Работы разделены на несколько вариантов, что дает возможность вполном объеме проверить знания учащихся. Вторая часть тетради содержит задания для проверки целой темы. Содержание пособий позволяет использовать издание в комплекте с любым учебником отдельно взятого предмета, предназначенным для организации обучения на уровне стандарта. Тетради по украинскому языку помогают закрепить орфографические навыки учащихся и предназначены для работы как в школе под руководством педагога, так и дома под родительским контролем. Регулярная работа с данными пособиями будет способствовать повышению орфографической и пунктуационной грамотности учеников. Пособия для контроля знаний рекомендовано использовать вместе с учебниками по изучаемому предмету. Мы отправляем заказанные издания по всей территории Украины и за ее пределы. На вопросы о международной доставке вам ответит специалист при оформлении заявки по телефону. Приятных покупок!