Українська мова (рівень стандарту). 10 клас: зошит для оцінювання результатів навчання (для ЗЗСО з навчанням російською мовою) Українська мова (рівень стандарту). 10 клас: зошит для оцінювання результатів навчання (для ЗЗСО з навчанням російською мовою) 25,00 грн.

Зошит містить завдання для всіх видів контролю: перевірки мовних знань і вмінь (тести), запитання до текстів з аудіювання, тексти для читання мовчки та запитання до них, матеріал для складання діалогу; завдання для самостійних робіт. Підготуватися до тестових контрольних робіт можна online за посиланням interactive.ranok.com.ua....

Хімія 11 кл. Академічний рівень Хімія 11 кл. Академічний рівень 20,00 грн.

Посібник укладений відповідно до програми з хімії 11 класу академічного рівня 11-річної загальноосвітньої школи. Певні перевірні роботи можна використовувати в класах, що вивчають хімію на стандартному рівні. Посібник містить різні форми контролю: залікові роботи з певної теми, а також перевірні роботи для поточного контролю, ск...

Вступ до Історії. 5 клас. Тестовий контроль результатів навчання Вступ до Історії. 5 клас. Тестовий контроль результатів навчання 40,00 грн.

Зошит тестового контролю результатів навчання для 5 класу відповідає чинній програмі з історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та підручнику В. С. Власова. Зошит призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожного уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконуют...

Історія України. Всесвітня Історія. 10 клас. Тестовий контроль результатів навчання Історія України. Всесвітня Історія. 10 клас. Тестовий контроль результатів навчання 40,00 грн.

Зошит тестового контролю результатів навчання для 10 класу відповідає чинній програмі з історії за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Зошит призначено ля перевірки засвоєння навчального матеріалу кожного уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо у з...

Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас. Тестовий контроль результатів навчання Громадянська освіта (інтегрований курс). 10 клас. Тестовий контроль результатів навчання 40,00 грн.

Посібник призначений для проведення поточного й тематичного контролю знань, умінь, навичок учнів 10-го класу з інтегрованого курсу "Громадянська освіта" та для організації й проведення практичних занять, передбачених навчальною програмою. Посібник може використовуватися як для роботи учнів на уроках із громадянської освіти, так...

Контроль навчальних досягнень. Алгебра 8 клас Контроль навчальних досягнень. Алгебра 8 клас 20,00 грн.

Зошит відповідає вимогам нової програми з математики для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень, учнів з алгебри. У посібнику запропоновані два види перевірочних робіт: самостійні та контрольні роботи, наведені у двох рівноцінних варіантах і призначені...

Контроль учебных достижений. Алгебра 8 класс Контроль учебных достижений. Алгебра 8 класс 25,00 грн.

Тетрадь соответствует требованиям новой программы по математике для 8 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по алгебре. В пособии представлены два вида проверочных работ: самостоятельные и контрольные работы, приведенные в двух равноценных в...

Русский язык. 8 класс: тетрадь по развитию речи к учебнику Н.Ф. Баландиной, Е.Ю. Крюченковой Русский язык. 8 класс: тетрадь по развитию речи к учебнику Н.Ф. Баландиной, Е.Ю. Крюченковой 15,00 грн.

Перед вами тетрадь к учебнику Н. Ф. Баландиной «Русский язык. 8 класс (8-й год обучения)». Она поможет вам сформировать красивую и правильную речь. Выполняя задания, вы научитесь излагать свою мысль логически последовательно и грамматически правильно, сокращать и конспектировать текст, выделяя главную и второстепенную информацию...

Геометрия 11 кл. Уровень стандарта Геометрия 11 кл. Уровень стандарта 20,00 грн.

Пособие составлено в соответствии с действующей программой по геометрии для 11 класса общеобразовательных учебных заведений (уровень стандарта) и предназначено для текущего и итогового контроля учебных достижений учащихся. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части по каждой изуч...

Геометрія 11 кл. Рівень стандарту. Геометрія 11 кл. Рівень стандарту. 20,00 грн.

Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту) і призначений для поточного і підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що ви...

Зарубіжна література. 8 клас : зошит для контролю навчальних досягнень учнів Зарубіжна література. 8 клас : зошит для контролю навчальних досягнень учнів 20,00 грн.

Посібник містить матеріал для різних видів контролю навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури. Матеріали для поточного і підсумкового контролю подаються у двох рівнозначних варіантах. Завдання диференційовані за рівнями складності. Час виконання кожної роботи поточного контролю — 10–15 хвилин (залежно від рівня підгото...

КЗКЗ Геометрія 11 кл.(Укр) Академічний рівень НОВА ПРОГРАМА КЗКЗ Геометрія 11 кл.(Укр) Академічний рівень НОВА ПРОГРАМА 20,00 грн.

Посібник складений відповідно до чинної програми з геометрії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень) і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягнень учнів. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи. У першій частині за кожною темою, що в...

Физика. 8 класс : тетрадь для контроля учебных достижений Физика. 8 класс : тетрадь для контроля учебных достижений 25,00 грн.

Тетрадь соответствует требованиям новой программы по физике для 8 класса общеобразовательных учебных заведений и предназначена для текущего и тематического контроля учебных достижений учащихся по физике. Пособие состоит из двух частей: текущий контроль знаний и контрольные работы. В первой части пособия предложены несколько видо...

Геометрія. 8 клас : контроль результатів навчання Геометрія. 8 клас : контроль результатів навчання 30,00 грн.

Збірник робіт для контролю результатів навчання з геометрії для 8 класу складений відповідно до нової програми з математики. Посібник призначений для поточного і підсумкового оцінювання і коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 8 класу за підручником А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О...

Біологія 8 клас: зошит для контролю навчальних досягнень учнів Біологія 8 клас: зошит для контролю навчальних досягнень учнів 20,00 грн.

Зошит для контролю навчальних досягнень учнів призначений для перевірки знань учнів з біології. Він укладений відповідно до чинної програми Міністрерства освіти і науки України. Зошит містить завдання для самостійних та контрольних робіт різних рівнів складності. Підготуватися до контролю знань можна в онлайн-режимі на сайті int...

Русский язык. 6 класс. Универсальный комплект. Контроль учебных достижений Русский язык. 6 класс. Универсальный комплект. Контроль учебных достижений 20,00 грн.

Комплект состоит из Пособия для учащихся и Пособия для учителя. Пособие для учащихся содержит задания для оценивания языковых, речевых и коммуникативных знаний, умений и навыков учащихся 5 класса по русскому языку в школах с украинским языком обучения. Пособие для учителя (бесплатное приложение) содержит материал для проведения ...

Англійська мова   5 клас. Зошит для контролю знать (до підручника Несвіт) Англійська мова 5 клас. Зошит для контролю знать (до підручника Несвіт) 20,00 грн.

Зошит для контролю рівня знань містить тематичні та семестрові контрольні, а також поточні перевірочні роботи з англійської мови для учнів 5-х класів. До зошита включено завдання, побудовані на зразок зовнішнього незалежного оцінювання, що допоможе школярам навчатися працювати з тестами. На кольоровому вкладиші подано розважальн...

Русский язык. 11  класс. Академический уровень (для школ с  русским языком обучения) Русский язык. 11  класс. Академический уровень (для школ с  русским языком обучения) 20,00 грн.

Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и  умений по темам, задания к  текстам для аудирования, тексты для чтения молча и  вопросы к  ним, тексты для устных изложений всех видов. Предназначено для учащихся 11  класса общеобразовательных школ ...

Тестовий контроль знань. Біологія. 6 клас Тестовий контроль знань. Біологія. 6 клас 30,00 грн.

Посібник укладений відповідно до инної програми. Він містить самостійні та контрольні роботи для перевірки навчальних досягнень учнів з біології для 6 класу. Контрольні роботи складаються із завдань різних рівнів складності закритого й відкритого типу. Посібник містить безкоштовний додаток "Зошит для практичних робіт"....

Геометрия 8 класс: Контроль результатов обучения Геометрия 8 класс: Контроль результатов обучения 30,00 грн.

Сборник работ для контроля результатов обучения по геометрии для 8 класса составлен в соответствии с новой программой по математике. Пособие предназначено для текущего и итогового оценивания и коррекции динамики учебных достижений учащихся в процессе изучения курса геометрии 8 класса по учебнику А. П. Ершовой, В. В. Голобородько...

Тестовий контроль знань. Загальна географія. 6 клас Тестовий контроль знань. Загальна географія. 6 клас 30,00 грн.

Видання створено згідно з вимогами нової навчальної програми, укладеної відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної освіти до курсу "Загальна географія", який викладається в 6 класі. Зошить містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю рівня навчальних досягнень учнів 6 класів, а також кон...

отобразить все

Контроль знаний

Пособия, предназначенные для контроля знаний учащихся, составлены в соответствии к утвержденным программам по заявленным предметам (уровень стандарта, академический уровень). Издания содержат тестовые работы в нескольких вариантах для текущего и общего оценивания уровня знаний учащихся. Первая часть тетради предполагает наличие заданий для проведения самостоятельных работ, с помощью которых отслеживается уровень усвоения части изучаемой темы. Работы разделены на несколько вариантов, что дает возможность вполном объеме проверить знания учащихся. Вторая часть тетради содержит задания для проверки целой темы. Содержание пособий позволяет использовать издание в комплекте с любым учебником отдельно взятого предмета, предназначенным для организации обучения на уровне стандарта. Тетради по украинскому языку помогают закрепить орфографические навыки учащихся и предназначены для работы как в школе под руководством педагога, так и дома под родительским контролем. Регулярная работа с данными пособиями будет способствовать повышению орфографической и пунктуационной грамотности учеников. Пособия для контроля знаний рекомендовано использовать вместе с учебниками по изучаемому предмету. Мы отправляем заказанные издания по всей территории Украины и за ее пределы. На вопросы о международной доставке вам ответит специалист при оформлении заявки по телефону. Приятных покупок!