Книги автора Голобородько В.В.

Геометрія. 7 клас: Збірник самостійних і контрольних робіт
самостійних і контрольних робіт Геометрія. 7 клас: Збірник самостійних і контрольних робіт самостійних і контрольних робіт 18,00 грн.

Збірник самостійних і контрольних робіт з геометрії для 7 класу складений відповідно до нової програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів. Посібник призначений для поточного й підсумкового оцінювання і коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 7 класу за підручником А. ...

Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Геометрія. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів 150,00 грн.

Підручник враховує специфіку першого року навчання геометрії. Обов’язковий навчальний матеріал уніфіковано: теорія — задачі — підсумкові огляди — історичні довідки — тематика повідомлень і рефератів — додатки. Підручник містить усні, графічні та письмові вправи, додаткові задачі до розділів. Після кожного розділу подано підсумко...

Геометрія. 8 клас : контроль результатів навчання Геометрія. 8 клас : контроль результатів навчання 30,00 грн.

Збірник робіт для контролю результатів навчання з геометрії для 8 класу складений відповідно до нової програми з математики. Посібник призначений для поточного і підсумкового оцінювання і коригування динаміки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення курсу геометрії 8 класу за підручником А. П. Єршової, В. В. Голобородька, О...

Геометрия 8 класс: Контроль результатов обучения Геометрия 8 класс: Контроль результатов обучения 30,00 грн.

Сборник работ для контроля результатов обучения по геометрии для 8 класса составлен в соответствии с новой программой по математике. Пособие предназначено для текущего и итогового оценивания и коррекции динамики учебных достижений учащихся в процессе изучения курса геометрии 8 класса по учебнику А. П. Ершовой, В. В. Голобородько...

Геометрія: підручникдля 8 класу ЗНЗ Геометрія: підручникдля 8 класу ЗНЗ 150,00 грн.

Автори посібника є знаними фахівцями в галузі загальної середньої освіти. Завдяки їм у видавництві «Ранок» була започаткована лінійка підручників, які, починаючи з 2008 року, щорічно ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів підручників. Відтоді за лінійкою підручників для 7–11 класів цього авторського колективу курс геометрі...

Геометрія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) Геометрія. Підручник для 9 класу ЗНЗ (Нова програма) 150,00 грн.

Особливостi пiдручника - багаторiвнева побудова навчального матерiалу - авторська система усних, графiчних та письмових вправ - тематичне узагальнення i систематизацiя матерiалу - доступнiсть викладення, зручнiсть користування - наявнiсть тем навчальних проектiв lнтернет-пiдтримка дозволить: - здiйснити iнтерактивне онлайн-тесту...

Геометрия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Геометрия. Учебник 9 класс для ОУЗ (с обучением на рус. яз.) Нет в наличии
Уведомить о наличии

Особенности учебника - многоуровневое построение учебного материала- авторская система устных, графических и письменных упражнений- тематическое обобщение и систематизация материала- доступность изложения, удобство пользования- наличие тем учебных проектовИнтернет-поддержка позволит:- выполнить онлайн-тестирование по каждой теме...